آشنایی با موضوع

با عبور یک تکانه در طول غشای یک سلول عضلانی یا سلول عصبی، در پتانسیل الکتریکی غشا تغییری ایجاد می شود که پتانسیل عمل نامیده می شود. این اتفاق وقتی رخ می دهد که نورون در حال ارسال سیگنالی باشد. در طول پتانسیل عمل، بخشی از غشای سلول عصبی باز می شود تا یون های با بار مثبت وارد سلول شوند و یون های با بار منفی خارج شوند. این فرایند باعث افزایش سریع در بار مثبت رشته عصبی می شود. زمانی که بار به 40+ مگاولت می رسد، تکانه (impulse) در رشته عصبی منتشر می شود ۱- کاهش فعالیت پمپ سدیم/ پتاسیم= کاهش انتقال فعال و هیدرولیز ATP= ابتدای نمودار پتانسیل عمل (هنوز حدود ۶۵-) ۲- بازشدن کانال‌های دریجه دار سدیمی = ورود سدیم به سلول در جهت شیب غلظت = انشار تسهیل شده =مثبت شدن بار سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش بالا رو نمودار پتانسیل عمل (از ۶۵- به سوی ۴۰+) افزایش 105 میلی ولت پتانسیل[۱] نورون. ۳- بازشدن کانال‌های دریچه دار پتاسیومی = خروج پتاسیم از سلول در جهت شیب غلظت= انتشار تسهیل شده = منفی شدن دوباره سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش پایین رو نمودار پتانسیل عمل (از ۴۰+ به سوی کمی کمتر از ۶۵-) (حدوداً 70-) کاهش حدود 110 میلی ولت پتانسل نورون. تذکر: خروج یون پتاسیم نسبت به ورود یون سدیم، بیشتر اختلاف پتانسل را تغییر می دهد. تذکر: در این حالت با این که بار الکتریکی سطح داخل غشاءنسبت به خارج آن منفی است ( کم تر از پتانسیل آرامش است) ولی جای یون‌ها عوض شده (یعنی در داخل اکثریت سدیم و خارج پتاسیم قرار گرفته است). . . و این قابل قبول نیست!! ۴- فعال شدن دوباره و البته کمی بیشتر از قبل پمپ سدیم-پتاسیم (هیدرولیز ATP) - خروج سدیم از سلول و بازگشت پتاسیم به داخل که باعث افزایش پتانسل -65 در نتیجه حالت آرامش.
در این صفحه تعداد 884 مقاله تخصصی درباره پتانسیل عمل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل عمل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; glutamate; neuroglia communication; ischemic penumbra; stroke; epilepsy; ACF; autocorrelation function; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; CPP; 3-((±)-2-carboxypiperazine-4-yl)-propyl-1-phosphonic acid; CPPG; (RS)-α-cyclopropyl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; adrenal medulla; action potential; capacitance; exocytosis; stress; sympatheticAP, action potential; BBS, bicarbonate-buffered saline; Cm, cell capacitance; Gs, series conductance; ISO, isoproterenol; PBS, phosphate-buffered saline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Niemann-Pick disease type C; neurones; electrophysiology; calcium homeostasis; cholesterol; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; (Ca2+)i; intracellular free calcium concentration; IPSPA; early inhibitory postsynaptic potentials; IPS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; electrophysiology; enteric nervous system; synaptic transmission; AH neuron; an enteric neuron with an afterhyperpolarizing potential following an action potential; AHP; afterhyperpolarizing potential; AP; action potential; ENS; enteric nervous system; EP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; ATP; adenosine-5′-triphosphate; BDS-I; blood depressing substance-I; BSA; bovine serum albumin; CN; cochlear nucleus; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DIC; differential interference contr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; aCSF(V); the aCSF used during voltage-clamp experiments; AP; action potential; CF; characteristic frequency; CN; cochlear nucleus; CR; caudal-to-rostral; EPSP; excitatory postsynaptic potential; GBC; globular bushy ce