سلول های بنیادی بالغ

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی بالغ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی بالغ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; Cell therapy; Tissue engineering; Regenerative medicine; Extracellular vesicles; Embryonic stem cells; Fetal stem cells; Adult stem cells; Induced pluripotent stem cells; Totipotent cells; Multipotent cells; Progenitor cells; Cell differentiation; Clinica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; adult stem cells; induced pluripotent stem cells; insulin-secreting cells; type 1 diabetes mellitus; stem cell therapy; mesenchymal stromal cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; Adult stem cells; Apple extract; ERK; mTOR pathway; CytokinesDMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; ERK, p44/42 MAPK; ADSCs, human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; FBS, fetal bovine serum; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; Adult stem cells; Epidermal stem cells; Review; Dermatology; Therapeutic applicationsCélulas madre del adulto; Células madre epidérmicas; Revisión; Dermatología; Aplicaciones terapéuticas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; Adult stem cells; Cardiovascular disease; Embryonic stem cells; Endothelial progenitor cells; Hematopoietic stem cells; Mesenchymal stem cells; Myocardial repair; Pluripotent potent stem cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; miR, miRNA; micro RNA; mRNA; messenger RNA; siRNA; small interfering RNA; snRNA; small nuclear RNA; Pri-miRNA; primary miRNA; Pre-miRNA; precursor miRNA; ORF; open reading frame; ESCs; embryonic stem cells; ASCs; adult stem cells; ICM; inner cell mass; RI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; Adult stem cells; RNA-binding proteins; Post-transcriptional regulation; Translational regulation; Protein synthesis; ASC; adult stem cell; CDS; coding sequence; PGC; primordial germ cell; RBP; RNA-binding protein; RNP; ribonucleoprotein; SSC; spermatogon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی بالغ; ISCT, International Society for Cellular Therapy; FBS, Fetal Bovine Serum; cGMP, current Good Manufacturing Practice; PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells; BM, Bone Marrow; PD, Population DoublingsMesenchymal stem cells; Adult stem cells; Gene express