انتشار ناشی از انباشته شدن

در این صفحه تعداد 242 مقاله تخصصی درباره انتشار ناشی از انباشته شدن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتشار ناشی از انباشته شدن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Aggregation-induced emission; Cross-linked fluorescent polymeric nanoparticles; Biological imaging; Biomedical applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; MOFs; metalorganic frameworks; PL; photoluminescence; PCPs; porous coordination polymers; LMCT; ligand-to-metal charge transfer; MLCT; metal-to-ligand charge transfer; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; CB; conduction band; SBUs; secondary buildin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Ach; acetylcholine; ACQ; aggregation-caused quenching; AIE; aggregation-induced emission; ATP; adenosine 5′-triphosphate; AuNPs; gold nanoparticles; BT; benzothiazole; BTE; 1,2-bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; AgNP; silver nanoparticle; AIE; aggregation-induced emission; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNP; gold nanoparticle; CAC; critical aggregation concentration; CEVE; 2-chloroethyl vinyl ether; CFU; colony forming units; CLSI; Clinical and Labo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; ACQ; aggregation-caused quenching; AEE; aggregation-enhanced emission; AIBN; 2,2′-azobisiso butyronitrile; AIE; aggregation-induced emission; APCNs; amphiphilic conetworks; ATRP; atom transfer radical polymerization; hb-CPTA; hyperbranched conjugated po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Aggregation-induced emission; Proline hydrazide thiourea; Chiral recognition; Chiral fluorescent sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Aggregation-induced emission; Cyclohexylthiourea; Chiral recognition; Chiral fluorescent sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Organic light-emitting diodes; Carbazole; Tetraphenylethylene; Aggregation-induced emission; Exciplex; Reverse intersystem crossing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Aggregation-induced emission; AIE-active poly(amino acid)s; Ring-opening polymerization; Fluorescent polymeric nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Zwitterionic phosphorylcholine polymer; Aggregation-induced emission; Critical micelle concentration; Fluorescent polymeric nanoparticles; Biocompatibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Paclitaxel; Nanocrystals; Aggregation-induced emission; Surfactant; Hybrid nanocrystal; Intracellular uptake kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Spirooxazine dye; Photochromism; Polymeric nanoparticles; Aggregation-induced emission; Tetraphenylethylene derivative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Naphthalene diimides; Aggregation-induced emission; Single-crystal structure; π-π interaction; Solid-state emission;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار ناشی از انباشته شدن; Aggregation-induced emission; Naphthalimide dye; Surfactants; Critical micelle concentration; Cyclodextrin;