پمپ حرارت منبع هوا

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره پمپ حرارت منبع هوا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پمپ حرارت منبع هوا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Air source heat pump; Absorption heat pump; Solar absorption heating; Solar heat pump; Heating; Energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; ASHP; Air source heat pump; COP; Coefficient of performance; CSDD; Compressor shutdown defrosting; DEV; Defrosting evenness value; EHD; Electric heating defrosting; FEV; Frosting evenness value; HGBD; Hot gas bypass defrosting; HWSD; Hot water spraying de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; ASHP; air source heat pump; CCD; digital charge coupled device; CFD; computational fluid dynamics; CG; crystal growth; COP; coefficient of performance; DBG; densification and bulk growth; DCA; dynamic contact angles; DWC; dropwise condensation; FEV; frost
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Symbols; Meaning and unit; ANOVA; Analysis of variance; ASHP; Air source heat pump; COP; Coefficient of performance; C; Specific heat capacity of water in (kJ/kg°C); 2D; Two Dimensional; E; Electrical energy consumed in (kWh); f(n); User define function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Life cycle assessment; (LCA); Air source heat pump; (ASHP); Environmental analysis and amortization; All-electric boilers; Low-temperature radiators; Underfloor heating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Vapor injection; Rotary compressor; Air source heat pump; Flash tank economizer; Injection de vapeur; Compresseur rotatif; Pompe à chaleur aérothermique; Économiseur du réservoir de vaporisation instantanée;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Air source heat pump; Reverse cycle defrosting; Multi-circuit outdoor coil; Defrosting efficiency; Metal energy storage; Frosting evenness value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; TRT; thermal response test; M-TRT; thermal response test machine; ILS; infinite line source; GSHP; ground source heat pump; ASHP; air source heat pump; COP; coefficient of performance; EER; energy efficiency ratio; SPF; seasonal performance factor; GHE; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; ASHP; air source heat pump; c; calculatioin period; CO-EPL; cost-optimal energy performance level; CO-IC; cost-optimal investment cost; CO-TM; cost-optimal technology mix; d; decline rate of technology price; dIC; additional investment cost (initial costs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Unnecessary defrosting phenomena; Energy loss; Performance evaluation; Air source heat pump; Phénomènes de dégivrage non nécessaires; Perte énergétique; Évaluation de performance; Pompe à chaleur aérothermique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Thermal energy storage; Phase change material; Building; Cogeneration; Food transport; Solar cooker; Greenhouse gas; Integration form; AB; auxiliary boiler; ASHP; air source heat pump; ATES; aquifer thermal energy storage; CHP; combined heating and power;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارت منبع هوا; Air source heat pump; Solid oxide fuel cell micro-combined heat and power; Domestic heating; Efficiency; PerformanceASHP, air source heat pump; COP, coefficient of performance; mCHP, micro combined heat and power; SOFC, solid oxide fuel cell