خطوط هوایی

در این صفحه تعداد 207 مقاله تخصصی درباره خطوط هوایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خطوط هوایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; Lignosus rhinocerotis; Medicinal mushroom; Bronchodilators; Asthma; Cough; Airways; L. rhinocerotis; Lignosus rhinocerotis; CWE; Cold water extract; 5-HT; 5-hydroxytrptamine; KCl; Potassium chloride; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; CRC; Conce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; ALI; air-liquid interface; ATII; alveolar epithelial type II cell; BMP; bone morphogenetic protein; BPD; bronchopulmonary dysplasia; CCSP; club cell secretory protein; CDH; congenital diaphragmatic hernia; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CRIS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; airways; bronchiectasis; nontuberculous mycobacteria; Pseudomonas; registry; AFB; acid-fast bacillus; BRR; Bronchiectasis Research Registry; CF; cystic fibrosis; DCC; data coordinating center; GERD; gastroesophageal reflux; LUL; left upper lobe; NCFB; non
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; Innate host defence; Cytokines; Airways; Asthma; COPD; Idiopathic pulmonary fibrosis(11β-HSD), 11β-hydroxysteroid dehydrogenase; (ASM), Airway smooth muscle; (COPD), Chronic Obstructive Pulmonary Disease; (EBC), Exhaled Breath Condensate; (EMT), Epithelia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; Microbiome; Probiotics; Microbiota; Airways; Intestinal tract; Chronic lung diseaseBOS, bronchiolitis obliterans syndrome; CF, cystic fibrosis; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FMT, fecal microbiota transplantation; IBD, inflammatory bowel dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; Allergy; allergen; mast cell; IgE; degranulation; nerve; afferent; efferent; autonomic; sensory; nociceptor; C-fiber; parasympathetic; sympathetic; enteric; myenteric; nucleus tractus solitarious; ion channel; depolarization; action potential; cough; itch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط هوایی; CGRP; CCL17; CCR4; epithelial cells; airways; asthma; allergy; vasculature; inflammation; BAL; Bronchoalveolar lavage; CM; Cytokine mixture; DAPI; 4′,6-Diamidino-2-phenylindole; D-PBS; Dulbecco PBS; FACS; Fluorescence-activated cell sorting; GCRP; Calci