قلیایی

در این صفحه تعداد 295 مقاله تخصصی درباره قلیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قلیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; Alkalinity; Acidity; Titratable nitrogen; Hydroxylamine; Nitrogen oxides; Peroxynitrite; Acetic acid; Acetohydroxamic acid; Nitroxyl; Dissolved gas pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; AD; anaerobic digestion; ALK; alkalinity; CHONS; carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; C:N; carbon to nitrogen ratio; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; HAc; acetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; T; temperature; DO; dissolved oxygen; Cond; conductivity; TDS; total dissolved solids; Alk; alkalinity; TWH; total water hardness; N-NO2-; nitrite; N-NO3-; nitrate; P-PO43-; orthophosphate; COD; chemical oxygen demand; SE; standard error; M-W U-test; Man-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; Alk; alkalinity; ANN; artificial neural network; AO-MBR; anoxic-aerobic membrane bioreactor; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hydraulic retention time; MBR; membrane bioreactor; MLSS; mixed liquor suspended solids; MLVSS; mixed liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; Sewerage environment; Portland cement concrete (PCC); Sulfate-resistance-cement concrete (SRC); Modified sulfur concrete (MSC); Alkalinity; Reinforcement corrosion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; Bottom ash; Co-landfill; Leachate treatment; Leachate collection system clogging; MSW; municipal solid waste; BA; bottom ash; FA; fly ash; LCS; leachate collection system; ANC; acid neutralization capacity; TOC; total organic carbon; VFA; volatile fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; Biomineral; Biomineralization; CaCO3; Carbonate; Calcium carbonate; ACC; Amorphous calcium carbonate; Calcification; Paleoenvironment; Mineral; Alkalinity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قلیایی; Gravel pit lakes; Hydrology; Hydrochemistry; Ecological functioning; Land use change; Climate change; Groundwater; Surface water; Lake sediments; Evaporation; Redox reactions; Dissolution-precipitation; Nutrients; Metals; Alkalinity; Fluvial setting; Coas