آلومینوسیلیکات ها

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره آلومینوسیلیکات ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلومینوسیلیکات ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلومینوسیلیکات ها; Prins condensation; Oligomerization; Isobutanal; Isobutene; 2,5-Dimethyl-hexadiene; 1,4-Dimethyl-cyclohexene; p-Xylene; Aluminosilicates; Confinement; Density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلومینوسیلیکات ها; Aluminosilicates; Laser fibers; Optical materials; Optical spectroscopy; Rare earth doping; Vapor-phase deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلومینوسیلیکات ها; Aluminum oxy(hydroxi)des; Aluminosilicates; Aqueous chemistry of cations; Precipitation; Condensation in solution; Olation; OxolationOxyhydroxydes d’aluminium; Aluminosilicates; Chimie des cations en solution; Précipitation; Condensation en solution; Olat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلومینوسیلیکات ها; Diffraction and scattering measurements; Rayleigh scattering; Nanoparticles, colloids and quantum structures; Colloids; Oxide glasses; Aluminosilicates; Sol–gel, aerogel and solution chemistry; Aerogels; Sol–gels (xerogels); Solution chemistry; Water; Hyd