گروه آمینو

در این صفحه تعداد 49 مقاله تخصصی درباره گروه آمینو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گروه آمینو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گروه آمینو; UCNPs; upconversion nanoparticles; UCPL; upconversion photoluminescence; NIR; near-infrared; Ln3+; lanthanide ions; QDs; quantum dots; CDs; carbon dots; CW; continuous-wavelength; EG; ethylene glycol; QY; quantum yield; CT; X-ray computed tomography; MR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گروه آمینو; ACN; anhydrous acetonitrile; AG; acetate gossypol; AG-loaded NFG; F127-NH2 gel-loaded with acetate gossypol; AG-loaded FG; F127 gel-loaded with acetate gossypol; ANOVA; one-way analysis of variance; CMC; critical micelle concentration; CDI; carbonyl diimi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گروه آمینو; PDMS; polydimethylsiloxane; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; UV; ultraviolet; TEOS; tetraethyl orthosilicate; PAN; polyacrylonitrile; DBD; dibutyltindilaurate; FTIR; Fourier transform infrared; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; WCA; water contact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گروه آمینو; ZnO; zinc oxide; 1D; one-dimensional; NW; nanowire; pH; hydrogen exponent; PEI; polyethyleneimine; UVO; ultraviolet ozone; IPA; isopropyl alcohol; DI; deionized; BOE; buffered oxide etch; Zn(CH3COO)2·2H2O; zinc acetate dehydrate; Zn(NO3)2·6H2O; zinc nit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گروه آمینو; ΔHfO; Standard heat of formation (kcal/mol); ρ (rho); Density (g/cm3); N-N; Nitrogen nitrogen single bond; N=N; Nitrogen nitrogen double bond; N2; Dinitrogen; ΔE; Change in energy; ΔGO; Change in free energy; R1; Substituent's (R1 = H, NH2); NH2;