آمورفا-4،11-دیئین سنتاز

در این صفحه تعداد 14 مقاله تخصصی درباره آمورفا-4،11-دیئین سنتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آمورفا-4،11-دیئین سنتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; AACT; acetoacetyl-CoA thiolase; ABA; abscisic acid; ACS2; ACETYL-COA SYNTHASE2; ADH1; ALCOHOL DEHYDROGENASE1; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; AFS; α-farnesene synthase; ALDH1; ALDEHYDE DEHYDROGENASE1; atoB; bacterial acetoacetyl-CoA thiolase; BES1; BRI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; CaMV; cauliflower mosaic virus; CPR; cytochrome P450 reductase; CYP71AV1; amorpha-4,11-diene 12-hydroxylase; DBR2; artemisinic aldehyde Δ11(13) reductase; FDS; farnesyl diphosphate syntha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; ACT; artemisinin-based combination therapy; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; β-CPS; β-caryophyllene synthase; CYP71AV1; amorpha-4,11-diene 12-hydroxylase; DBR2; artemisinic aldehyde Δ11(13) reductase; ECS; epi-cedrol s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; CYP71AV1; cytochrome P450 dependent hydroxylase; CPR; cytochrome P450 oxidoreductase; DBR2; double bond reductase 2; ALDH1; aldehyde dehydrogenase; RT-Q-PCR; real-time quantitative PCR; HPLC; high-performance liquid chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; abCYP71AV1; CYP71AV1 isolated from A. absinthium; Aldh1; aldehyde dehydrogenase; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; afCYP71AV1; CYP71AV1 isolated from A. afra; CPR; cytochrome P450 reductase; Dbr2; artemisinic aldehyde Δ11(13) reductase; FDP; farnesyl dip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; AaCAD; Artemisia annua cinnamyl alcohol dehydrogenase; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; CAD; cinnamyl alcohol dehydrogenase; CYP71AV1; cytochrome P450 monooxygenase; Dbr2; double bond reductase 2; GC; gas chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CPY71AV1; cytochrome P450 monooxygenase; DBR2; artemisinic aldehyde reductase; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DW; dry weight; DXS; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate synthase; DXR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; FDP; farnesyl diphosphate; MVA; mevalonic acid; GAS; germacrene A synthase; Tp; Tanacetum parthenium; CarS; caryophyllene synthase; RACE; rapid amplification of cDNA ends; RGE; relative gene expression; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; SEM; scanning elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمورفا-4،11-دیئین سنتاز; AAR; artemisinic aldehyde Δ11(13) reductase; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; CYP71AV1; amorpha-4,11-diene hydroxylase; DXR; 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate reductoisomerase; FPP; farnesyl diphosphate; FPPS; farnesyl diphosphate synthase; GST; glandular