هیدرژی بی هوازی

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره هیدرژی بی هوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدرژی بی هوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; Anaerobic digester; Computational Fluid Dynamics; Egg-shaped digester; Mechanical mixing; Non-Newtonian flows; Pumped recirculation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; Biogas; Sanitation; Energy recovery; Greenhouse gas emissions; Zambia; Africa; AD; Anaerobic digester; CapEx; Capital expenditure; CH4; Methane; COD; Chemical oxygen demand; CO2; Carbon dioxide; CO2e; Carbon dioxide equivalent; GHG; Greenhouse gas; FIB; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; AD; anaerobic digester; SCOD; soluble chemical oxygen demand; CuPc; copper phthalocyanine; SHE; standard hydrogen electrode; FePc; iron phthalocyanine; TCOD; total chemical oxygen demand; MECs; microbial electrolysis cells; VFA; volatile fatty acid; MFCs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; Microbial methanogenesis cell (MMC); Mixing velocity; Electrode distance; Current density; Specific flux gradient; MMC; Microbial Methanogenesis Cell; MET; Microbial Electrochemical Technology; MEC; Microbial Electrolysis Cell; MFC; Microbial Fuel Cell; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; Bacteroidetes; Clostridia; Co-digestion; Ammonia; Volatile fatty acids; ANOVA; Analysis of Variance; COD; chemical oxygen demand; HRT; hydraulic retention time; LCFA; long chain fatty acids; OLR; organic loading rate; OTU; operational taxonomic unit; QIIM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; Anaerobic digester; Continuous stirred tank reactors (CSTR); Pumped mixing; Wastewater treatment plant (WWTP); Computational fluid dynamics (CFD)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; AD; anaerobic digester; C; concentration in the liquid phase; C∗; solubility as equilibrium CO2 concentration at infinite time; C0; concentration at time zero; Ct; concentration at time t; Cmodel; concentration estimated with Eq. (5); Csensor; concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; AD; anaerobic digester; AS; activated sludge; EPS; extracellular polymeric substances; OLR; organic loading rate; PS; primary sludge; PS:WAS; primary sludge:waste activated sludge (ratio); SRT; sludge retention time; TS; total solids; VFA; volatile fatty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; Anaerobic digester; Biomethanation; Environmental impact; Life cycle assessment; Low-cost technology; Sustainable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; AD; anaerobic digester; ANOVA; analysis of variance; CCS; carbon capture and storage; DC20; control digesters bubbled with N2(g) for 20 min; DC0.5; control digesters bubbled with N2(g) for 0.5 min; D0.3; digesters enriched with yCO2=0.3; D0.6; digesters
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; AD; anaerobic digester; AS; activated sludge; FISH; fluorescence in situ hybridization; FOG; fats, oils, grease; HRT; hydraulic retention time; MGD; million gallons per day; MPA; Microthrix parvicella (probe); MYC; Mycolata (probe); ND; north digester; OL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرژی بی هوازی; AD; anaerobic digester; ADE; anaerobic digester effluent; bgals; billion gallons; CDOM; chromophoric dissolved organic matter; CFU; colony forming unit; CH4; methane; CHL; chlorophyll; CO2; carbon dioxide; CO2e; carbon dioxide equivalent; COD; chemical ox