تخمیر بی هوازی

در این صفحه تعداد 164 مقاله تخصصی درباره تخمیر بی هوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تخمیر بی هوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخمیر بی هوازی; WAS; waste activated sludge; PS; persulfate; PS/Fe; iron activated persulfate; SCFAs; short-chain fatty acids; WWTPs; wastewater treatment plants; BNR; biological nutrient removal; EPS; extracellular polymeric substances; TSS; total suspended solid; VSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخمیر بی هوازی; Ala; monomeric species; Alb; medium polymer species; Alc; species of sol or gel; AK; acetate kinase; BSA; bovine serum albumin; COD; soluble chemical oxygen demand; Da; Dalton, another name for atomic mass unit; EEM; excitation-emission matrix; EPS; extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخمیر بی هوازی; CW, citrus wastes; ORP, oxidation–reduction potential; SMA, starting material of acclimationCitrus waste; Biodegradation pretreatment; Biogas; Anaerobic fermentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخمیر بی هوازی; ABSR; Anaerobic baffled stacking reactor; AGSBR; Agitated granular sludge bed reactor; ASBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BPR; Biogas production rate (L/L-d); CIGSBR; Carrier-induced granular sludge bed reactor; COD; Chemical oxygen demand; CSABR;