بیوراکتور غشایی بی هوازی

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره بیوراکتور غشایی بی هوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوراکتور غشایی بی هوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; AnMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnRBC; Anaerobic rotating biological contactor; AnSBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BOD; Biochemical oxygen demand; CFV; Cross-flow velocity; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; AD; anaerobic digestion; AnMBR; anaerobic membrane bioreactor; CT; conductivity-transmitter; EGSB; expanded granular sludge blanket; FIT; Flow-Indicator-Transmitter; GC; gas chromatograph; GCT; gas composition transmitter; HN; High Negative; HP; High Posi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Magnetically induced membrane vibration; Anaerobic membrane bioreactor; Polyvinylidene difluoride; Poly ethylene glycol; Membrane fouling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; AnMBR; anaerobic membrane bioreactor; TS; total solids; COD; chemical oxygen demand; HRT; hydraulic retention time; SRT; solid retention time; BMP; biochemical methane potential; CMP; cumulative methane production; TGA; thermogravimetric analysis; TG-DSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; A; acidification; AA; acetic Acid; ABR; anaerobic baffled reactor; AF; anaerobic Filter; AnBEMR; anaerobic bio-entrapped membrane reactor; AnCMBR; anaerobic ceramic membrane bioreactor; AnIBPR; anaerobic immobilized bio-plates reactor; AnMBR; anaerobic me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Sodium hydroxide; Membrane fouling; Ceramic membrane; Anaerobic membrane bioreactor; Domestic wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Anaerobic membrane bioreactor; Membrane fouling; Additives; Fouling layer; Soluble microbial products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; AL-DS; Active layer facing draw solution; AL-FS; Active layer facing feed solution; AnMBR; Anaerobic membrane bioreactor; CECP; Cake-enhanced concentration polarization; COD; Chemical oxygen demand; CRCP; Cake-reduced concentration polarization; CTA; Cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Anaerobic membrane bioreactor; Hollow fiber membrane; Membrane fouling; Biogas sparging rate; Pulp and paper effluent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Acidification limit; Anaerobic digestion; Hydrolysis rate; Anaerobic membrane bioreactor; Specific methanogenic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Anaerobic membrane bioreactor; Color removal; Fouling; Membrane bioreactor; Textile industry wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Anaerobic membrane bioreactor; Sand separated dairy manure; Ultrafiltration; Integrated nutrient management; Membrane space velocity; Cycle frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; MBR, membrane bioreactor; AnMBR, anaerobic MBR; SMBR, submerged MBR; TMP, transmembrane pressure; CFD, computational fluid dynamics; TS, total solidsFouling; Multiphase; CFD; Anaerobic membrane bioreactor; Model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی بی هوازی; Anaerobic membrane bioreactor; Cake filtration; Dynamic membrane; Wastewater treatment; Woven fabric; AnDMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnMBR; Anaerobic membrane bioreactor; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CSTn; norm