اکسیداسیون بی هوازی متان

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره اکسیداسیون بی هوازی متان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداسیون بی هوازی متان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Anaerobic oxidation of methane; N2O-dependent AOM; Metagenomic sequencing; 13C-labelled stable isotope tracer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Oxygen and carbon isotopes; Sulfur isotopes; Cold seepage; Hydrothermal venting; Anaerobic oxidation of methane; Microbial sulfate reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Coastal aquifer; Multilevel sampling; Stable isotopes; Reactive nitrogen; Sulphate reduction; Anaerobic oxidation of methane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Sulfate reduction; Reservoir effect; Archean ocean; Sulfate gradient; Isotope fractionation; MSR; microbial sulfate reduction; csSRR; cell-specific sulfate reduction rate; AOM; anaerobic oxidation of methane; SMTZ; sulfate-methane transition zone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Cold seep carbonates; Methane migration; Anaerobic oxidation of methane; Sulfate reduction; Numerical model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; AOM; Anaerobic oxidation of methane; CFZ; Codling Fault Zone; DMDS; Dimethyl disulfide; EDS; Energy-dispersive spectroscopy; FAME; Fatty acid methyl ester; MDAC; Methane-derived authigenic carbonate; MAGE; Mono-alkyl glycerol ethers; SEM; Scanning electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Strontium isotopes; Oxygen and carbon isotopes; Cold seepage; Anaerobic oxidation of methane; Wagner Basin; Hydrocarbons; AOM; anaerobic oxidation of methane; EDS; energy dispersive X-ray spectrometry; EPMA; electron probe microanalyzer; GC; Gulf of Calif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Anaerobic oxidation of methane; Chromium reduction; ANME-2d archaea; Coupling process; Microbial analysis; Biogeochemical cycles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون بی هوازی متان; Sulfate-methane transition; Anaerobic oxidation of methane; Stable carbon isotopic composition; Dissolved inorganic carbon; Seismic blanking; Gas hydrate;