راکتور بتنی توالی بی هوازی

در این صفحه تعداد 45 مقاله تخصصی درباره راکتور بتنی توالی بی هوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راکتور بتنی توالی بی هوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; AnMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnRBC; Anaerobic rotating biological contactor; AnSBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BOD; Biochemical oxygen demand; CFV; Cross-flow velocity; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; A-reactor; acidogenic reactor; AnSBR; anaerobic sequencing batch reactor; COD; chemical oxygen demand; CSTR; completely stirred tank reactor; HRT; hydraulic retention time; M-reactor; methanogenic reactor; NGS; next-generation sequencing; OLR; organic loa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; A. Eff; aerobic effluent; An. Eff; anaerobic effluent; An. Inf; anaerobic influent; ASBR; anaerobic sequencing batch reactor; Integrated anaerobic/aerobic SBR; Poultry slaughterhouse wastewater; Settling sludge enhancement; Shock loading tolerance; Fat, o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; A; acidification; AA; acetic Acid; ABR; anaerobic baffled reactor; AF; anaerobic Filter; AnBEMR; anaerobic bio-entrapped membrane reactor; AnCMBR; anaerobic ceramic membrane bioreactor; AnIBPR; anaerobic immobilized bio-plates reactor; AnMBR; anaerobic me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; ABSR; Anaerobic baffled stacking reactor; AGSBR; Agitated granular sludge bed reactor; ASBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BPR; Biogas production rate (L/L-d); CIGSBR; Carrier-induced granular sludge bed reactor; COD; Chemical oxygen demand; CSABR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; Renewable biogas; POME; Anaerobic; Aerobic; Physiochemical treatment; Upflow anaerobic sludge-fixed film (UASFF) reactor; Membrane separation treatment; AD; anaerobic digestion; AF; anaerobic filter; AFBR; anaerobic fluidized bed reactor; ABR; anaerobic b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; Dark-fermentation; Anaerobic sequencing batch reactor; Wastewater; Dehydrogenase activity; Volatile fatty acid; Microbial diversityCOD, chemical oxygen demand; CV, cyclic voltammograms; H2, biohydrogen; DGGE, denaturing gradient gel electrophoresis; DSW,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; Anaerobic sequencing batch reactor; Moving bed sequencing batch biofilm reactor; Azo dye; COD removal; Decolorization kinetics; Biodegradation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بتنی توالی بی هوازی; Anaerobic fermentation; Anaerobic sequencing batch reactor; Acid whey; Ethanol; Biogas; MethaneASBR, anaerobic sequencing batch reactor; BOD, biochemical oxygen demand; COD, chemical oxygen demand; OLR, organic loading rate; HRT, hydraulic retention time;