غشای تبادل آنیون

در این صفحه تعداد 348 مقاله تخصصی درباره غشای تبادل آنیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای تبادل آنیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; AEM; anion exchange membrane; CCM; catalyst coated membrane; CCS; catalyst coated substrate; CV; cyclic voltammetry; DFT; density functional theory; DI; de-ionized; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; GDL; gas diffusion layer; GDE; gas diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; Functionalised titanate nanotubes; Anion exchange filler; Anion exchange membrane; Composite anion exchange membrane; Alkaline fuel cell performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; AM; anion exchange membrane; BM; bipolar membrane; CM; cation exchange membrane; DC; direct current; REDBP; reverse electrodialysis with bipolar membranes; Electrical energy storage; Acid/base neutralization flow battery; Reverse electrodialysis with bipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; AEM; Anion Exchange Membrane; BWRO; Brackish Water Reverse Osmosis; CEM; Cation Exchange Membrane; CP; Concentration Polarization; ED; Electrodialysis; EDR; Electrodialysis Reversal; IEM; Ion Exchange Membrane; RO; Reverse Osmosis; SEM; Scanning Electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; Anion exchange membrane; Fouling; Wine; Voltammetry; Contact angle; Surface charge; Surface morphology; Electrical resistance; Water splitting; Electroconvection;