غشای تبادل آنیون

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره غشای تبادل آنیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای تبادل آنیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; Electrolyser; Coal; Methanol; Ethanol; Natural gas; Alcohol; ACFC; air-carbon fuel cell; AEM; anion exchange membranes; CAWE; carbon/coal assisted water electrolysis and carbon/hydrocarbon assisted water electrolysis; CHP; combined heat and power; COD; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; MDC; microbial desalination cell; CEM; cation exchange membranes; AEM; anion exchange membranes; IER; ion exchange resin; HFM; hollow fiber microfiltration membrane; AD; aeration diffuser; ACG; activated carbon granules; RO; reverse osmosis; MBR; membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; RED; Reverse electrodialysis; NCR; Non contact resistance; RIS; Resistances in series; SGP; Salinity gradient power; SWRO; Sea water reverse osmosis; EWI; Environment and Water Industry Programme; CEM; Cation exchange membranes; AEM; Anion exchange membra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; AEM; Anion exchange membranes; Ag/AgCl; Silver/Silver chloride; BES; Bioelectrochemical system; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; BET; Bioelectrochemical treatment system; CE; Coulombic efficiency; CEM; Cation exchange membrane; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; Bipolar membranes; Bipolar interfaces; Direct borohydride fuel cells; Anion exchange membranes; Polymer electrolyte fuel cells; Borohydride peroxide fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل آنیون; Anion exchange membranes; Fuel cells; Crosslinking structure; Poly (styrene‑b‑(ethylene-co-butylene)‑b‑styrene); Poly (2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide);