ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک

در این صفحه تعداد 225 مقاله تخصصی درباره ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance genes; Functional biogeography; Anthropogenic activities; Community ecology; Geographical distance; Multidrug resistance gene; Lake and reservoir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic; Antibiotic resistance genes; Three Gorges Reservoir; Engineered aquatic environment; High-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry; Real-Time Quantitative PCR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance genes; Aerated lagoon; Biological nutrient removal (BNR) reactors; Quantitative qPCR; Municipal wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance genes; Bacterioplankton; Community ecology; Free-living bacteria; Particle-attached bacteria; Cyanobacterial bloom; Subtropical reservoir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance genes; Bacteriophages; Environmental settings; Horizontal gene transfer; Mobile genetic elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance bacteria; Antibiotic resistance genes; qPCR; Activated sludge; Wastewater treatment plant; Escherichia coli;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance; Wastewaters; Urban river; Antibiotic resistance genes; Particle-attached and free-living bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; ARB; Antibiotic Resistant Bacteria; ARGs; Antibiotic Resistance Genes; BOD; Biological Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; epicPCR; Emulsion, paired isolation and concatenation Polymerase Chain Reaction; FISH; Fluorescence in situ hybridization; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance; Antibiotic resistance genes; Particle-attached bacteria; Free-living bacteria; Fecal bacteria; Urban rivers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Species sensitivity distributions; Niche; Aquatic biota; Antibiotics; Antibiotic resistance genes; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance genes; Seasonal and spatial distribution; Sediment; Yangtze Estuary; Antibiotics; Bioavailable metals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; AA; absolute abundance; AD; aerobic digestion; AnD; anaerobic digestion; ARGs; antibiotic resistance genes; DCA; detrended correspondence analysis; intI1; class 1 integron-integrase gene; MGEs; mobile genetic elements; MRGs; metal resistance genes; OTU; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک; ARGs; antibiotic resistance genes; bio-zinc; bio-available zinc; bio-Cu; bio-available zinc; DTPA; diethylenetriaminepentaacetic acid; DW; dry weight; NH4+-N; ammonium nitrogen; NO3-N; nitrate nitrogen; RDA; redundancy analysis; Network analysis; Potentia