عوامل ضد پلاکت

در این صفحه تعداد 161 مقاله تخصصی درباره عوامل ضد پلاکت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل ضد پلاکت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; Peripheral arterial disease (PAD); Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD); Multiple vascular beds; Antiplatelet agents; Statin; Angiotensin-converting enzyme inhibitor/angiotensin receptor blocker; Cardiovascular; FOURIER; CHD; Hypertension; MI, s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; Beta-blockers; Angiotensin-converting enzyme inhibitors; Angiotensin receptor blockers; Alpha-2 receptor blockers; Anticoagulants; Antiplatelet agents; HMG CoA reductase inhibitors/statins; Cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; Prevención secundaria; Factores de riesgo vascular; Antiagregantes plaquetarios; Anticoagulantes orales; Estatinas; Antihipertensivos; Endarterectomía carotídea; Angioplastia carotídeaSecondary prevention; Vascular risk factors; Antiplatelet agents; Oral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; antiplatelet agents; health outcomes; health services research; hemorrhage; personalized medicineCI, confidence interval; HR, hazard ratio; IQR, interquartile range; MI, myocardial infarction; PCI, percutaneous coronary intervention
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; AA; arachidonic acid; ACS; acute coronary syndrome; ACEI; angiotensin-converting enzyme inhibitor; ADP; adenosine 5′-diphosphate; AMI; acute myocardial infarction; ARBs; angiotensin receptor blockers; AUC; areas under the curve; BMI; body mass index; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; ACE-I; angiotensin-converting-enzyme inhibitors; ACS; acute coronary syndrome; ARB; angiotensin receptor blocker; CABG; coronary artery bypass grafting; CI; confidence interval; CHF; congestive heart failure; DAPT; dual antiplatelet therapy; DES; drug elu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; MV; microvesicles; CVD; cardiovascular diseases; SCAD; stable coronary artery disease; ACS; acute coronary syndromes; EV; extracellular vesicles; CD; clusters of differentiation; PMV; platelet-derived MV; EMV; endothelial cell-derived MV; MMV; monocyte- d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; ACC/AHA Clinical Practice Guideline; acute limb ischemia; antiplatelet agents; bypass surgery; claudication; critical limb ischemia; endovascular procedures; limb salvage; peripheral artery disease; smoking cessation; supervised exercise;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد پلاکت; angioplasty; anticoagulation; antiplatelet agents; myocardial infarction; CABG; coronary artery bypass grafting; CI; confidence interval; GPI; glycoprotein IIb/IIIa inhibitor; IDR; ischemia-driven revascularization; IV; intravenous; MACE; major adverse ca