درمان ضد رتروویروسی

در این صفحه تعداد 771 مقاله تخصصی درباره درمان ضد رتروویروسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درمان ضد رتروویروسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; MMT; methadone maintenance treatment; HIV; human immunodeficiency virus; ART; antiretroviral therapy; AIDS; acquired immune deficiency syndromes; HRQOL; health related-quality of life; EQ-5D-5L; EuroQol - five dimensions - five levels; VAS; visual analogu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; HIV; Access to care; GIS; BC; British Columbia; PLWH; people living with HIV; DTP; drug treatment program; ART; antiretroviral therapy; GWR; geographically weighted regression; IDU; history of injection drug use;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; ART; antiretroviral therapy; ASD; anti seizure drug; NOS; new onset seizure; SJH; St. James's Hospital; EPR; electronic patient record; HAART; highly active antiretroviral therapy; CI; cognitive impairment; HIV; Seizure; Epilepsy; ASD-ART interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; Antiretroviral therapy; Transformative nanotechnology; Magnetic resonance imaging; Single photon emission computed tomography; Biodistribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; Transmission; Pharmacogenomics; Incipient tuberculosis; HIV; Diabetes; Biomarkers; DAIDS; Division of AIDS; NIAID; National Institute of Allergy and Infectious Diseases; NIH; National Institutes of Health; TB; tuberculosis; RePORT; Regional Prospective Ob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; ART; antiretroviral therapy; CIN; cervical intraepithelial neoplasia; DES; diethylstilbestrol; HIV; human immunodeficiency virus; HPV; human papillomavirus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; Carbonyl content; DNA damage; Human immunodeficiency virus (HIV) infection; 8-OH-dG; ROS; ART; antiretroviral therapy; ELISA; Enzyme Linked Immunosorbent Assay; HIV; human immunodeficiency virus; 8-OHdG; 8-hydroxydeoxyguanosine; ROS; reactive oxygen speci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; ABPAS; alcian blue periodic acid schiff; ABAF; alcian blue aldehyde fuschin; ART; antiretroviral therapy; C; control; EFV; efavirenz; FTC; emtricitabine; HCD; high calorie diet; TDF; tenofovir disoproxil fumarate; Antiretroviral treatment; Biofilm; Obesit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; Virus de la inmunodeficiencia humana; Comorbilidades; Tratamiento antirretroviral; Tratamientos concomitantes; Human immunodeficiency virus; Comorbidity; Antiretroviral therapy; Concomitant medications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; HIV/AIDS; infectious diseases; ART; Antiretroviral therapy; cART; Combination antiretroviral therapy; CCASAnet; Caribbean, Central and South America network; CD4 count; Absolute CD4+ T lymphocyte count; CD4 percent; Percentage of CD4+ T lymphocytes; HR; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; HIV; HIV-exposed-uninfected; child health; mortality; morbidity; growth; ART; Antiretroviral therapy; HAZ; Height-for-age z-score; RR; Relative risk; WAZ; Weight-for-age z-score; WHO; World Health Organization; WHZ; Weight-for-height z-score;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; NIH; National Institutes of Health; HIV; human immunodeficiency virus; LHMP; Lung Human Microbiome Project; ART; antiretroviral therapy; AM; alveolar macrophage; BAL; bronchoalveolar lavage; COPD; chronic obstructive lung disease; OTU; operational taxonom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ART; antiretroviral therapy; CEPAC-I; Cost Effectiveness of Preventing AIDS Complications; CSW; Commercial Sex Worker; HIV; human immunodeficiency virus; HIV-CDM; HIV Calibrated Dynamic Model; Displacement; Agent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; clinical management; diabetes; epidemiology; public health; tuberculosis; ART; antiretroviral therapy; DM; diabetes mellitus; HbA1c; glycated hemoglobin; LTBI; latent TB infection; MDR; multidrug resistant; NCD; noncommunicable disease; OGTT; oral glucose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; HIV; Human immunodeficiency virus; AIDS; Acquired Immunodeficiency Syndrome; HF; Heart Failure; CAD; Coronary Artery Disease; ART; Antiretroviral Therapy; RR; Relative Risk; CI; Confidence Interval; HIV; Heart failure; Epidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درمان ضد رتروویروسی; pediatrics; HIV; ART; sub-Saharan Africa; breastfeeding; ART; Antiretroviral therapy; BMI; Body mass index; HR; Hazard ratio; RR; Relative risk; WHO; World Health Organization;