هدایت الکتریکی ظاهری خاک

در این صفحه تعداد 13 مقاله تخصصی درباره هدایت الکتریکی ظاهری خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هدایت الکتریکی ظاهری خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; ANOCOVA; Analysis Of Covariance; CRSI; canopy response salinity index; ECa; apparent soil electrical conductivity (dS m−1); ECe; electrical conductivity of the saturation extract (dS m−1); ECaH; apparent soil electrical conductivity measurement take
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; Aridisols; Entisols; Inceptisols; Mollisols; Vertisols; Spatial variability; Apparent soil electrical conductivity; Remote sensing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; CEC; cation exchange capacity; ECa; apparent soil electrical conductivity; EM; electromagnetic induction; EMh; electromagnetic induction measurement in the horizontal coil-mode configuration; EMv; electromagnetic induction measurement in the vertical coil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; ANOVA; analysis of variance; CEC; cation exchange capacity; CV; coefficient of variation; ECa; apparent soil electrical conductivity; ECe; electrical conductivity of the saturation extract; EM; electromagnetic induction; EMh; electromagnetic induction mea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; DPPC; dual pathway parallel conductance; ECa; apparent soil electrical conductivity; ECe; electrical conductivity from soil saturation paste extract; EMI; electromagnetic induction; ESP; exchangeable sodium percentage; GIS; geographic information system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; CEC; cation exchange capacity; DGPS; differential global positioning system; EC; electrical conductivity; ECa; apparent soil electrical conductivity; ECa-sh; shallow (0-30 cm) ECa measured by Veris 3100; ECa-dp; deep (0-100 cm) ECa measured by Veris
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; Precision agriculture; Salinity; ECa; Site-specific management units; Spatial heterogeneity; Soil quality; CEC; cation exchange capacity; DPPC; dual pathway parallel conductance model; EC25 °C; electrical conductivity at 25 °C; ECa; apparent soil elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت الکتریکی ظاهری خاک; ECa; apparent soil electrical conductivity; EM; electromagnetic induction; Hi; magnetic field; Hp; primary magnetic field; Tx; transmitting coil; Rx; receiving coil; EMV; vertical EM sensor reading; EMH; horizontal EM sensor reading; ANOCOVA; analysis of