فتوسنتز مصنوعی

در این صفحه تعداد 203 مقاله تخصصی درباره فتوسنتز مصنوعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتوسنتز مصنوعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Water oxidation catalysts; Metal oxides; Molecular light absorbers; Artificial photosynthesis; Charge transfer; Electronic coupling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Artificial photosynthesis; Solar fuel; Irreversibility; Sacrificial donors; Photosynthèse artificielle; Combustible solaire; Irréversibilité; Donneurs sacrificiels;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Solar fuels production; CO2 reduction; Artificial photosynthesis; PEC cells; Semiconductor systems; Molecular systems; Hybrid nanobiocatalytic systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Non-uniform optical near field; Second harmonic generation; Photodissociation path with two-step excitation; Artificial photosynthesis; Near-field etching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; PAR; Photosynthetically active radiation; AM0; Air Mass 0 reference solar spectrum; AM1.5; Air Mass 1.5 reference solar spectrum; TPES; Total primary energy supply; GPP; Gross primary production; NPP; Net primary production; HHV; Higher heating value; 1P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Carbon dioxide; Electrochemical reduction; Carbon capture and utilization; Microbial electrosynthesis; Artificial photosynthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Solar energy conversion; Artificial photosynthesis; Multielectron transfer catalysis; Long-wavelength photosensitization; Sustainable fuel production
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز مصنوعی; Electroctrochemical surface science; Artificial photosynthesis; Water-splitting reaction; Carbon dioxide reduction reaction; Electrochemistry-surface science apparatus;