کاتالیزوری نامتقارن

در این صفحه تعداد 752 مقاله تخصصی درباره کاتالیزوری نامتقارن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتالیزوری نامتقارن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; Cinchona alkaloids; Mizoroki-Heck polymerization; Polycondensation; Chiral polyester; Organocatalysts; Asymmetric catalysis; BzCPN; benzoyl cupreine; CPD; cupreidine dimer; CPNa-CPNe; cupreine dimers; IBzCPN; iodobenzoyl cupreine; IBzQN; iodobenzoyl quini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; Asymmetric catalysis; Octahedral complexes; Chiral-at-metal; Stereogenic-at-metal; Cobalt complexes; Ruthenium complexes; Iridium complexes; Iron complexes; Manganese complexes; Chiral ligands;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; Acac; acetylacetone; Ar; aryl; BDPP; 2,4-bis(diphenylphosphino)pentane; BINAP; 2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl; BINOL; 1,1′-bi-2-naphthol; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; Bz; benzoyl; Cbz; benzyloxycarbonyl; Cy; cyclohexyl; DCE; 1,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; Ar; aryl; BINOL; 1,1′-bi-2-naphthol; Bpy; 2,2′-bipyridyl; Bn; benzyl; BNP; Binaphthophosphole; Boc; tert-butoxycarbonyl; BSA; bis-(trimethylsilyl)acetamide; CB; carbon black; cod; 1,5-cyclooctadiene; Cy; cyclohexyl; DBDMH; 1,3-dibromo-5,5-dimethylhyda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; Hydroxymatairesinol; Chiral phosphine; DIOP; Lignans; Asymmetric catalysis; Rhodium catalyzed hydrogenation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; Asymmetric catalysis; Chirality; Titanium; 1,2-Additions; Carbon nucleophiles; Carbonyl compounds; Ad; adamantyl; Ar; aryl; BDMAEE; 2,2′-oxy-bis(N,N-dimethylethanamine); BINOL; 1,1′-bi-2-naphthol; Bn; benzyl; BTME; 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane; Cy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزوری نامتقارن; 3,3-Disubstituted oxindoles; Spirocyclic oxindoles; Privileged scaffold; Diazooxindole; Asymmetric catalysis;