انقباض اتوژن

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره انقباض اتوژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انقباض اتوژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; Recycled aggregates; Carbonation; High strength slag-cement mortar; Internal curing; Autogenous shrinkage; Dry shrinkage; Degree of hydration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; Cement; Sodium silicate; Grout; Setting time; Sulphate-attack resistance; Permeability; Autogenous shrinkage; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; High-performance concrete; Cracking resistance; Early-age; Tensile creep; Restrained stress; Autogenous shrinkage; Water-to-cement ratio; Temperature Stress Test Machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; Limestone powder; Sodium carbonate activated slag; Reaction kinetics; Pore structure; Compressive strength; Autogenous shrinkage; Drying shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; Concrete; Early-age; Tensile creep; Internal curing; Pre-wetted lightweight aggregate; Strength; Restrained stress; Autogenous shrinkage; Cracking potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; High-performance concrete; Autogenous shrinkage; Internal curing; Internal relative humidity; Prediction model; Pre-wetted lightweight aggregate; Critical time; Water-to-cement ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; High-performance concrete; Early-age; Cracking resistance; Autogenous shrinkage; Prediction model; Curing temperature; Temperature Stress Test Machine; Cracking temperature; Stress reserve; Ratio of cracking stress to tensile strength
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; Internal curing; High-performance concrete; Super absorbent polymers; Autogenous shrinkage; Expansion; Prediction model; Internal curing efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انقباض اتوژن; Autogenous shrinkage; High performance concrete (HPC); Fly ash (FA); Blast-furnace slag (BS); Curing temperature; Water–binder ratio (w/b); Estimation