بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا

در این صفحه تعداد 25 مقاله تخصصی درباره بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; Phthalocyanines; Carbon nanotubes; π-π-stacking; Density functional theory; Dispersion correction; Basis set superposition error;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; QM/MM; quantum mechanics/molecular mechanics; XB; halogen bonding; X; halogen; D; donor group; A; acceptor group; ESP; electrostatic potential; HB; hydrogen bonding; PDB; protein data bank; DFT; density functional theory; RESP; restrained electrostatic po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; Correlation consistent basis set; Transition metal; Extrapolation; Basis set superposition error; Counterpoise correction; Complete basis set limit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; Wine pigments; Anthocyanins; Quantum chemistry; Dispersive&RSH (TD)-DFT; Copigmentation; Molecular dynamics; AM1; Austin Model 1; ASC; Apparent Surface Charge; BSSE; Basis Set Superposition Error; CAM-B3LYP; Coulomb-Attenuated Method B3LYP; CC; Coupled Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; DFT; density functional theory; GGA; generalized gradient approximation; BSSE; basis set superposition error; RI; resolution of identity; CNT; carbon nanotube; h-BN; hexagonal boron-nitride; SPE; single point energy; PES; potential energy surface; SW; Sto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; Cur; Curcumin; CurEN-M2+; Enol Curcumin N − M2+ (where N = 1, 2, and 3: M2+ = Mn2+, Fe2+ and Zn2+); BDE; Bond dissociation energy; IP; Ionization energy; HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital; LUMO; Lowest Unoccupied M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; Basis set superposition error; Complete basis set; Coupled cluster theory; Density functional theory; Dispersion energy correction; Geometrical correction for BSSE; Hartree-Fock theory; Møller-Plesset perturbation theory; Ligand-protein interaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; HLG; HOMO-LUMO gap; DFT; density functional theory; B3LYP; Becke 3-parameter Lee Yang and Parr; BNNT; boron nitride nanotube; AlNNT; aluminum nitride nanotube; BSSE; ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; Helium; Metal oxide surfaces; Rutile TiO2(110) surface; Finite cluster approach; Wave-function-based correlated methods; Physisorption; Wannier orbitals; Embedding; Periodic density functional calculations; Many-body symmetry-adapted perturbation theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; SAM; self-assembled monolayer; DFT-D; density functional theory plus dispersion; IPECs; intermolecular potential energy curves; BSSE; basis set superposition error; Silyl ions; Perfluorinated self-assembled monolayer; Intermolecular potential energy curve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; AH; Chain breaking antioxidant; BHT; butylated hydroxytoluene; B3LYP; Becke's 3 Lee Yang Parr functional; BSSE; basis set superposition error; BDE; Bond dissociation enthalpy; DFT; Density functional theory; DPPH; 1,1-diphenylpicrylhydrazyl; E; Energy; H;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر اساس مجموعه خطا مجموعه خطا; 31.15.-p; 31.50.-x; 02.60.PnMerlin; MCL; GAMESS-US; Geometry optimization strategies; Basis set superposition error; Intermolecular interaction energies; Ab initio potential energy scans; Benzene–water dimer