بنزوتیوفن

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره بنزوتیوفن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بنزوتیوفن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; AC; activated carbon; ADS; adsorptive desulfurization; Basolite A100; Al(OH)(C8H4O4), produced by BASF; Basolite C300; Cu3(C9H3O6)2, produced by BASF; Basolite F300; FeC9H3O6, produced by BASF; BDC; 1, 4-benzenedicarboxylate; BT; benzothiophene; Cr-BDC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; 1,2DMI; 1,2-dimethylindole; 2MI; 2-methylindole; AAS; atomic absorption spectroscopy; ABDC; 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate; AFM; atomic force microscope; ASA; p-arsanilic acid; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; BDS; bio-desulfurization; HDS; hydro-desulfurization; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; DMF; dimethylfurmamide; MNPs; magnetic nanoparticles; BSM; basal salt medium; SEM; scanning electron microscope; TEM; transmission electron microscope; RSM; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; GO; graphene oxide; HPMo; phosphomolybdic acid: H3PMO12O40; HPMo-GO; graphene oxide-based phosphomolybdic acid catalyst; ECOD; extractive-catalytic oxidative desulfurization; CODS; catalytic oxidative desulfurization; X1: T; temperature; X2: O/S; oxygen t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; ASTM; American Society for Testing and Materials; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; [CnMIM]Cl; 1-methyl-3-ankylimidazolium chloride; [CnMIM][[HSO4]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium; [CnMIM][[CH3COO]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium acetate; [BMIM]Cl; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; Environmental analysis; Food analysis; Magnetic separation; MMIP; Molecularly imprinted polymer; 4-VP; 4-vinylpyridine; AHL; Gram-negative bacterial quorum signaling molecule; AM; Acrylamide; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; ADT; anthradithiophene; BHJ; bulk heterojunction; BTBTB; benzothiophene; CT; charge transfer; D/A; donor-acceptor; DCDHF; dicyanomethylenedihydrofuran; FRET; Förster resonant energy transfer; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unocc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتیوفن; GPR52; G protein-coupled receptor 52; SAR; structure-activity relationship; cAMP; 3′,5′-cyclic adenosine monophosphate; EC50; half maximal effective concentration; MAP; methamphetamine; NMDA; N-methyl-d-aspartate; PK; pharmacokinetic; CHO; Chinese h