بنزوتریازول

در این صفحه تعداد 277 مقاله تخصصی درباره بنزوتریازول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بنزوتریازول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتریازول; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتریازول; P-SBTBDT; Inverted organic solar cell; OPV; Stability; ISOS; Encapsulation; Life time evaluation testing; Degradation; Benzotriazole; Selenophone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتریازول; Advance oxidation processes; Degradation; Filtration; Hybrid processes; Membrane; Pharmaceuticals; Wastewater; AMX; amoxilin; AOP; Advanced Oxidation Process; BDD; Boron doped diamond; BP-3; benzophenine-3,2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BZA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتریازول; EDA; effect-directed analysis; LoD; limit of detection; SEM; standard error of the mean; SPM; suspended particulate matter; 4-NOPD; 4-nitro-O-phenylenediamine; NF; nitrofurantoin; 4-NQO; 4-nitroquinoline-N-oxide; 2-AA; 2-aminoanthracenel; MCS; multiple cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتریازول; BT; benzotriazole; BTs; benzotriazoles; TBA; tert-butyl alcohol; MANC; magnetic alumina nanocomposite; NPs; nanoparticles; Catalytic ozonation; Benzotriazole; Magnetic catalyst; Alumina; Wastewaterer; Advanced oxidation process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوتریازول; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t