بهترین شیوه های مدیریت

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره بهترین شیوه های مدیریت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهترین شیوه های مدیریت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Best management practices; Inherent soil productivity; Climatic change; Nitrogen use efficiency gap; Rice; Yield gap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; BMPs; best management practices; CSA; critical source areas; GA; genetic algorithm; HRUs; hydrologic response units; ILR; ideal load reduction; ILR-SO; simulationoptimization approach with ideal load reduction; LII; load impact index; LMBP; Levenberge Mar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Best management practices; Oil palm; Dry matter production; Bunch index; Fruit production efficiency; Soil organic carbon; Rainfall; Site variations; Dry matter partitioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; SDA; stormwater detention area; BMP; best management practice; TP; total phosphorus; TN; total nitrogen; STA; stormwater treatment area; Phosphorus; Nitrogen; Best management practices; Reservoir; Desorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Best management practices; Semi-arid regions; Lake Mogan; SWAT model; Diffuse pollution control; Non-irrigated agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Aquaculture; Egypt; Tilapia; Best management practices; Training-of-trainers; Profits; Feed efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Greenhouse gas emissions; Carbon footprint; Winter wheat; Nitrogen fertilization rate; Irrigation rate; Tillage treatments; GHG; greenhouse gas; CO2eq; CO2 equivalent; NCP; North China Plain; BMP; best management practices; FM; farmer's management practic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Incentive-based conservation; Voluntary conservation; Drain commissioner; Drain assessment; Best management practices; Des Moines Water Works;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Best management practices; Coarse woody debris; Density management; Forest management; Pacific Northwest; Stream management zone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Nonpoint-source pollution; Best management practices; Optimization; Water quality; Soil and Water Assessment Tool; Three Georges Reservoir Region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; AC; alternating current; BIPVT; building integrated photovoltaic/thermal; BMP; best management practices; CAD; Canadian dollars; CHP; combined heating and power; CO2; carbon dioxide; ERV; energy recovery ventilators; ETRC; Existential Technology Research
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهترین شیوه های مدیریت; Life Cycle Assessment; Life Cycle Costing; Best Management Practices; Climate change adaptation; Urban flood; Filter, swale and infiltration trench