عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; BSS; blind source separation; GeoSAIL; SAIL canopy model adding second layer to mimic vertical leaf color gradient; ICA; independent component analysis; LSU; linear spectral unmixing; NMF; non-negativ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; (SR)2; Space Resolved Specular Reflectometer; ARTA; Absolute Reflectance and Transmittance Analyzer; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; CMOS; complementary metal-oxide-semiconductor; CPV; concentrating photovoltaics; CSP; concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; ELM; empirical linear method; NDVI; Normalized difference vegetation index; PTFE; polytetrafluorethylene; R2; determination coefficient; Airborne hyperspectral sensor; Bidirectional reflectance distri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; Kernel-driven model; Interactive data language; Bidirectional reflectance distribution function; Albedo; Visualization tool
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; Scattering characteristics; Topography information; Bidirectional reflectance distribution function; Rough surface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; LAI; leaf area index; FAVD; foliage area volume density; GOMS; geometric-optical mutual shadowing; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; DEM; digital elevation model; DSM; digital surface model; CHM; canopy height model; USM; uncertainty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد توزیع بازتابی دو طرفه; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; Chl; chlorophyll; DTT; dithiothreitol; FIPAM; frequency induced pulse amplitude modulation; FLIDAR; fluorescence LIDAR; Fs; stationary Chl fluorescence flux; LIDAR; light-induced detection and ranging