سیستم بیو الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 167 مقاله تخصصی درباره سیستم بیو الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم بیو الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; NACs; nitroaromatic compounds; EAB; electroactive bacteria; NB; nitrobenzene; NP; nitropyrenes; TNT; 2,4,6-trinitrotoluene; GAC; granular activated carbon; 2,6-DNT; 2,6-dinitrotoluene; CNTs; carbon nanotubes; AQS-PUF; anthraquinone-2-sulfonate-modified po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; Bioelectrochemical system; Microbial fuel cell; Hydrogen production; Decoupling water electrolysis; Wastewater valorization; BES; Bioelectrochemical systeml; COD; chemical oxygen demand; DES; decoupling electrolysis system; ECPB; electron-coupled proton b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; Bioelectrochemical system; Mathematical models; Microbial fuel cell; Microbial electrolysis cell; Review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; BES; Bioelectrochemical system; DET; Direct electron transfer; DoR; Degree of reduction; EET; Extracellular electron transfer; ETC; Electron transport chain; IDET; Indirect electron transfer; MES; Microbial electrosynthesis; MET; Microbial electrochemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; Electroactive biofilm; Roughness; Microbial anode; Microbial fuel cell; Microbial electrochemical technology; Bioelectrochemical system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; Redox mediators; Energy; Contaminants; Electrogenic microorganisms; Electrotrophic microorganisms; Bioelectrochemical system; Cathode; Anode; Immobilization; Electron transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; AC; activated carbon; AdE; additional electrode; AEM; anion exchange membrane; BES; bioelectrochemical system; Canode; anode capacitance; CB; carbon black; Ccathode; cathode capacitance; Ccell; cell capacitance; CDI; capacitive deionization; Cell ESR; equ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; Produced water; Treatment technology; Bioelectrochemistry; Wastewater; AEM; anion exchange membrane; BOD; biological oxygen demand; BDD; boron doped diamond; BES; bioelectrochemical system; BTEX; benzene toluene ethylbenzene xylene; BPM; bipolar membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم بیو الکتروشیمیایی; Bioanode stimulation; Bioelectrochemical system; PCB remediation; Electric field; High-throughput sequencing;