سیستم های بیو الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره سیستم های بیو الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های بیو الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Bioelectrochemical systems; Reduced graphene oxide; Biocompatibility; Bioelectrocatalysis; Current density; Electron transfer rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Agrofood wastewater; Bioelectrochemical systems; Bioenergy; Dairy industry; Eco-innovative technologies; Electro-active bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Bioelectrochemical systems; Principal component analysis; Wastewater treatment; Dairy wastewater; Optimization; Statistical methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Bioelectrochemical systems; Bioenergy; Microbial fuel cells; Agrofood wastewater; Dairy; Eco-innovative technologies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Metagenomics; Metatranscriptomics; Electrochemically active microbes; Bioelectrochemical systems; Microbial fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Bioelectrochemical systems; Microbial fuel cells; Microbial diversity; Inoculum; Substrate; Temperature; Bayesian modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; AD; anaerobic digestion; AC; activated carbon; Bt; bacillus thuringiensis; BES; bioelectrochemical systems; BSA; bovine Serum Albumin; BCA; bicinchonic Acid; COD; chemical oxygen demand; C/N; carbon to nitrogen ratio; CER; cation exchange resin; CCE; carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Chloramphenicol; Bioelectrochemical systems; Metal foam electrodes; Degradation mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; BES; Bioelectrochemical Systems; BTUs; British Thermal Units; CH4; Methane; COD; Chemical Oxygen Demand; CO2; Carbon Dioxide; GW; Gigawatts; H2; Hydrogen; KACARE; King Abdullah City of Atomic and Renewable Energy; KSA; Kingdom of Saudi Arabia; LCA; Life C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Microbial electrolysis cell; Wastewater; Biorefinery; Microbial electrochemical technology; Biohydrogen; Bioelectrochemical systems; Microbial electrochemical cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; biorecovery; biomining; bioprecipitation; critical metals; rare earth elements; platinum group metals; bioelectrochemical systems; microbial fuel cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Stainless steel felt; Surface modification; Heat treatment; Scalable anode; Bioelectrochemical systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Microbial electrochemical technologies; Bioelectrochemical systems; Microbial electrosynthesis; Cathode; Reactor parameters; Process parameters; Performance indicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; 1,3-Propanediol; Bioelectrochemical systems; Bioelectrosynthesis; Fermentation; Glycerol; Mixed cultures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; Model; Bioelectrochemical systems; Electrochemically active microbial biofilms; Extracellular electron transfer; Microbial electrochemical technologies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های بیو الکتروشیمیایی; AAP; agglomeration and attrition of particles; Ac; adsorption cycle; Apl.F; application formulated; APOC; analytical proof of concept; AR; air reactor; ARR; auto reduction reactor; BESs; bioelectrochemical systems; BFB; batch fluidized bed; BN; boron nitr