دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی

در این صفحه تعداد 76 مقاله تخصصی درباره دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; Bioturbation; Biogeochemical cycling; Bentho-pelagic coupling; Bioturbation potential; Trait based indices; Marine Strategy Framework Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; Soil health; Soil enzymes; Combined enzyme assays; Phosphatases; Arylsulfatase; β-glucosidase; β-glucosaminidase; Biogeochemical cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; Ecosystem; Social network analysis; Scientometrics; Food web; Biogeochemical cycling; Urban metabolism; Network science; Materials flow analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; GEOTRACES; Cadmium; Dissolved; Particulate; Isotopic composition; Biogeochemical cycling; Biogeochemical and physical processes; Kuroshio-Oyashio extension;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; Bioturbation; Early Paleozoic; Trace fossils; Biological bulldozing; Biogeochemical cycling; Lagerstätten;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; C; carbon; N; nitrogen; ANPP; aboveground net primary production; GWC; gravimetric water content; OM; organic matter; SOM; soil organic matter; BG; β-1,4-glucosidase; Cello; β-d-cellobiosidase; Xylo; β-1,4-xylosidase; Phos; acid phosphatase; NAG; N-ace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; BM, best management; CV, conventional management; DNDC, DeNitrification and DeComposition model; NUE, cropping system nitrogen use efficiencyAgriculture; Biogeochemical cycling; Climate change; Crop and soil management; Nitrogen loss; Process-based modell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; Algae; Bacteria; Cyanobacteria; Coevolution; Symbiosis; Industrial use; Microbial ecology; Biogeochemical cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; microbial fuel cells; extracellular electron transfer; riboflavin; Pachysolen tannophilus; biogeochemical cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوچرخه سواری بیوگرافی و شیمیایی; SWI; saltwater intrusion; FW; freshwater; SW; saltwater; PCR; polymerase chain reaction; Floodplain; Tropical; Soil; Microbes; Biogeochemical cycling; Salinity;