آشنایی با موضوع

بیوژئوشیمى (به انگلیسی: Biogeochemistry)از واژه‌های «بیو» زیست‌شناسی، «ژئو» زمین‌شناسی و شیمی گرفته‌شده‌اند و بدان معنی است که تمامی این عوامل در این نوع چرخه شامل هستند. گردش مواد مغذی شیمیایی مانند کربن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر، کلسیم، و آب و غیره از طریق جهان بیولوژیکی و فیزیکی به عنوان چرخهٔ بیوژئوشیمی شناخته می‌شوند. در واقع، این عنصر هربار تکرار و بازیافت می‌شود، اگرچه در بعضی از چرخه‌ها ممکن است مخازنی وجود داشته باشد که در آن عنصر برای یک دورهٔ زمانی طولانی انباشته شود. برای مثال همانطور که در نمودار نشان داده‌شده است آب همیشه از طریق چرخه آب بازیافت می‌شود. آب در این چرخه فرایندهای تبخیر، میعان، و بارش را سپری می کند و پاک و تازه به زمین بازمی‌گردد. عناصر، ترکیبات شیمیایی، و دیگر اشکال ماده از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر و از یک بخش از زیست‌کره به بخش دیگری از طریق چرخه‌های مختلف بیوژئوشیمی منتقل می‌شوند. آنچه امروزه از روش ژئوبوتانی متداول تر است و هم برای پی جوئی و هم برای اکتشافات دقیق تر از آن استفاده می شود، روش بیوژئوشیمی است. روش بیوژئوشیمی شامل جمع آوری و تجزیه شیمیایی کل گیاه و بخش های انتخاب شده ای از اندام گیاه و هوموس خاک هاست. عوامل مورد توجه در روش بررسی های بیوژئوشیمیایی عبارتست از نوع گیاه، بخش انتخاب شده ای از گیاه و سن گیاه (معمولأ از گیاهان دوساله به بالا نمونه برداری می کنند). امروزه یکی دیگر از کاربرد های بسیار متداول اکتشافات بیوژئوشیمیایی، مطالعات محیط زیستی برای تشخیص آلودگی های زیست محیطی است. در مطالعات انجام شده که یکی از رشته های فرعی ژئوشیمی محسوب می شود که تحت عنوان "ژئوشیمی " گسترش فراوان یافته است، در روش بیوژئوشیمی نه تنها از اندام گیاهی استفاده می شود بلکه از تولیدات گیاهی و اندام جانوری نیز استفاده می شود. مثلأ در کشور جمهوری چک در سال 1993 بر روی عسل مطالعاتی از نظر میزان عناصر کمیاب و نادر خاکی انجام شده است. هدف مطالعات آن بود که میزان انتقال عناصر را از گیاه به زنبور عسل و سپس به خود عسل اندازه گیری کنند. نتایج مطالعات این انتقال را مشخص کرد. عسل برداشت شده در این مطالعات از ناحیه ای بود که در آنجا مادن بزرگ ذغالسنگ وجود دارد. در این ذغالسنگ ها میزان عنصر ژرمانیوم قابل توجه است. این عنصر در عسل های آن منطقه نیز یافت شد. همچنین با استفاده از نمونه برداری اندام جانوری مانند ماهیان سعی می شود آلودگی های زیست محیطی را مشخص کنند.
در این صفحه تعداد 543 مقاله تخصصی درباره بیوژئوشیمى که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوژئوشیمى (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوژئوشیمى ; MORA; Mount Rainier National Park; NOCA; North Cascades National Park; OLYM; Olympic National Park; PNW; Pacific Northwest; Alpine; Nitrogen deposition; Nitrogen cycle; Microbial biomass; Critical N loads; Soil; Biogeochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوژئوشیمى ; Absorption; Fluorescent dissolved organic matter (FDOM); Chromophoric dissolved organic matter (CDOM); Dissolved organic carbon (DOC); Excitation-Emission Matrix Parallel Factor analysis (EEM-PARAFAC); North Sea; Biogeochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوژئوشیمى ; Chlorinated ethenes; Hyporheic zone; Natural attenuation; Biogeochemistry; Biotransformation; Heterogeneity; 1,1,1-TCA; 1,1,1-Trichloroethane; DCA; 1,2-Dichloroethane; Ac; Acetate; CA; Chlorinated ethane; cDCE; cis-1,2-dichloroethene; CE; Chlorinated ethe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوژئوشیمى ; Absorption; Chromophoric dissolved organic matter (CDOM); Dissolved organic carbon (DOC); Specific UV absorbance (SUVA); Carbon cycling; Biogeochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوژئوشیمى ; Non-perennial (temporary, intermittent, ephemeral) rivers and streams; Climate; Pressures; Hydrology; Hydrobiology; Biogeochemistry; Management; WFD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوژئوشیمى ; AA; amino acid; EAA; essential amino acid; SAA; source amino acids; TAA; trophic amino acids; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; His; histidine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; Ile; isoleucine; Leu; leucine;