حذف نیتروژن زیستی

در این صفحه تعداد 78 مقاله تخصصی درباره حذف نیتروژن زیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حذف نیتروژن زیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف نیتروژن زیستی; Airlift reactor (ALR); Partial nitrification (PN); High ammonium concentration; Biological nitrogen removal; Nitritation biomass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف نیتروژن زیستی; ADM1; anaerobic digestion model 1; BNR; biological nitrogen removal; CAFO; concentrated animal feeding operation; COD; chemical oxygen demand; EU; European Union; F/M; food to microorganisms ratio; FA; free ammonia; GC; gas chromatograph; GHG; greenhouse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف نیتروژن زیستی; AOB; aerobic ammonium oxidizing bacteria; anammox; anoxic ammonium oxidation; AnAOB; anoxic ammonium oxidizing bacteria; ANOVA; Analysis of Variance; β; coefficient; BNR; biological nitrogen removal; Co; center point; COD; chemical oxygen demand; DO; dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف نیتروژن زیستی; Biological nitrogen removal; Signal molecule; N-Acyl-homoserine lactones; Ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف نیتروژن زیستی; ALR; ammonium loading rate; ANAMMOX; anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonium oxidizing bacteria; ARR; ammonium removal rate; DO; dissolved oxygen; FA; free ammonia; HRT; hydraulic retention time; MSG; monosodium glutamate; NOB; nitrite-oxidizing bacte