حذف مواد مغذی بیولوژیکی

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره حذف مواد مغذی بیولوژیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حذف مواد مغذی بیولوژیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; AOB; ammonia oxidizing bacteria; BNR; biological nutrient removal; BOD; biological oxygen demand; CX; mass concentration of solute X (mg L−1).; COD; chemical oxygen demand; DIN; dissolved inorganic nitrogen; DIC; dissolved inorganic carbon; eX; equiva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; WAS; waste activated sludge; PS; persulfate; PS/Fe; iron activated persulfate; SCFAs; short-chain fatty acids; WWTPs; wastewater treatment plants; BNR; biological nutrient removal; EPS; extracellular polymeric substances; TSS; total suspended solid; VSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Biological nutrient removal; Recalcitrant organic matter; Granular sludge processes; Fundamental aspects; Microbial ecology principles; Engineering concepts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Activated sludge; Hydrocyclone disintegration; Carbon source; Biological nutrient removal; Excess sludge reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Aerobic granular sludge; Biological nutrient removal; Superficial upflow air velocity; Hydrodynamic shear force; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Micropollutants; Activated sludge; Biological nutrient removal; YES; Estrogenicity; Estrone; 17-Beta-estradiol; Anaerobic; Anoxic; Aerobic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Hydrogen production from waste activated sludge; Dark fermentation; Biological nutrient removal; Polyhydroxyalkanoates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Biological nutrient removal; Oxic/anoxic/extended-idle regime; Enhanced biological phosphorus removal; Denitrification; Polyhydroxyalkanoates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Hydraulic retention time; Biological nutrient removal; Sequencing batch reactor; Membrane bioreactor; Phosphorus release and uptake;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; AD; anaerobic digestion; ALWA; artificial lightweight aggregate; AOP; advanced oxidation process; BNR; biological nutrient removal; Bt; Bacillus thuringiensis; C/N; carbon to nitrogen ratio; CHP; combined heat and power; DO; dissolved oxygen; DS; dry soli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; A2/O; anaerobic/anoxic/oxic WWTP configuration; AOB; ammonia oxidizing bacteria; AOR; ammonium oxidation rate; ASM; activated sludge models; ASMN; activated sludge model for nitrogen; BNR; biological nutrient removal; C; Carbon; COD; chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Novel IT/OD-MBR (Inclined Tube/Oxidation Ditch Membrane Bioreactor); Biological nutrient removal; Energy saving; Microbial EPS; High-rise building's wastewater recycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; AD; anaerobic digestion; BNR; biological nutrient removal; COD; chemical oxygen demand; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; DNA; deoxyribonucleic acids; EPS; extracellular polymeric substances; FISH; fluorescence in situ hybridization; MW; mole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حذف مواد مغذی بیولوژیکی; Aut; autumn; ADI; acceptable daily intake; ATV; average trigger value; Bio; biological; BNR; biological nutrient removal; Chem; chemical; Ci; chemical concentration of hormone i; CIR; computed international range; D/S (d/s); down-stream; DWWW; Darvill Was