آشنایی با موضوع

ستون حبابی (Bubble column) به برجی که گاز یا مایع سبکی از زیر به آن تزریق می شود و به آزادسازی و صعود حباب ها منجر می شود گفته میشود. ستونهای حبابی دسته مهمی از تجهیزات مجاور کننده در صنایع شیمیایی و بیوتکن ولوژی هستند. ساختار ساده آنها باعث شده که ستون های حبابی، راکتورهای مناسبی برای عملیات دو و سه فازی از قبیل تخمیر یا واکنش های نـاهمگن کاتالیستی باشند. هنوز هم طراحی و عملکرد این راکتورها با روش های تجربی بررسی می شود. ستون های حباب کار در فرایندهای مختلف شیمیایی، بیوشیمیایی، داروسازی و بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرند. ماندگی فاز گاز (hold-up) و اندازه حباب ها دو پارامتر هیدرودینامیکی بسیار مهم در طراح این ستون ها هستند. ستون های حبابی دستگاه های انتقال جرم و واکنش در فرآیند های شیمیایی می باشند که یک یا چند گاز در تماس و احتمالا در حال واکنش شیمیایی می باشند و در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. علیرغم سادگی ساختمان، جریان سیال در این ستون ها بسیار پیچیده می باشد. بررسی های تجربی زیادی بر روی جریان داخل ستون انجام شده است. با این حال امروزه سعی می شود این کار با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شود. فرآیندهای گاز-مایع یا گاز-مایع -جامد بطور گسترده ای در صنایع شیمیایی و فرآیندی بکار برده می شوند. برای مثال جذب گازهای زائد توسط مایع جهت حذف آلودگی های سمی را می توان نام برد. در بیوراکتورها، عمل هوادهی بمنظور تامین اکسیژن مورد مصرف میکروارگانیسم ها جهت کاهش آلودگی های حل شده انجام می گردد. هیدروژناسیون روغن های خوراکی یکی از فرآیندهای سه فازی گاز-مایع-جامد می باشد. دستگاه های بسیاری جهت رفع نیازهای فرآیندهای سه فازی گاز-مایع-جامد می باشد. دستگاه های بسیاری جهت رفع نیازهای فرآیندهای گوناگون تاکنون توسعه یافته اند که ستون حباب از این دست است.
در این صفحه تعداد 413 مقاله تخصصی درباره ستون حبابی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ستون حبابی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستون حبابی; Bubble column; Bubble size distribution; Image processing method; Bubble geometry; ASM; Adaptive segmentation method; BCM; Bubble collection method; EDM; Equivalent diameter method; EVCF; Ellipsoid volume calculation formula; HSM; Horizontal segmentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستون حبابی; BF; borofloat; CAD; computer-aided design; CFD; computational fluid dynamics; HF; hydrofluoric acid; HTP; high-throughput processing; LoC; lab-on-a-chip; MBR; microbioreactor; PDMS; polydimethylsiloxane; PMMA; polymethyl methacrylate; RGB; Red Green Blue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستون حبابی; Dispersed gas-liquid multiphase flow; Euler-Euler two-fluid model; Closure relations; CFD simulation; Model validation; Pipe flow; Bubble column; Airlift column;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستون حبابی; Bubble column photo-bioreactor; Gas holdup; Bubble velocity; Volumetric mass transfer coefficient; Gas-liquid interfacial area; BC; bubble column; CARPT; computer automated radioactive particle tracking; CFD; computational fluid dynamics; CSTR; continuous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستون حبابی; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; BC; bubble column; BCR; bubble column reactor; CFD; computational fluid dynamics; CHA; channel flow; CJR; condensation jet reactor; CTA; constant temperature anemometry; CWT; continuous wavelet transform; DNS; d