مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building information modeling (BIM); Cooperative patent classification (CPC); Patent analysis; Social network analysis (SNA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building information modeling (BIM); Industry Foundation Classes (IFC); Model view definition (MVD); Rule checking; Interoperability; Rule logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building information modeling (BIM); Industry foundation classes (IFC); Model view definition (MVD); Rule checking; Interoperability; Rule logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building Information Modeling (BIM); Interpreted Information Exchange (IIE); Structural analysis; Model View Definition (MVD); Industry Foundation Classes (IFC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Zero energy building; Building information modeling (BIM); Computational fluid dynamics (CFD); Trombe walls; Solar analysis; Daylight analysis; Weather analysis; University building; Sustainable design; Passive techniques; Photovoltaics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Safety management; Hazard area identification; Automated data collection (ADC); Real-time locating system (RTLS); Building information modeling (BIM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building energy modeling (BEM); Building information modeling (BIM); Energy efficiency; Energy use intensity (EUI); Sensitivity analysis; Risk assessment; Monte Carlo method; Latin hypercube sampling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building information modeling (BIM); Automated design assessment; Rule checking; Logic rule; Computer-executable form;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building Information Modeling (BIM); Product or process modeling; Model view definitions (MVD); Industry Foundation Class (IFC); Ontology; Semantic Exchange Modules (SEM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building information modeling (BIM); Design model validation; IFC schema checking; Model view definitions (MVD); Rule-based checking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Sequential cascading process; Parallel process; Building information modeling (BIM); Design coordination; Information sharing; Productivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Mass customization; Building Information Modeling (BIM); Parametric design; Constraint-based design; Housing industry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building Information Modeling (BIM); Interoperability; Ontology; Information Delivery Manual (IDM); Model View Definition (MVD); Industry Foundation Classes (IFC); Information technology; Rule checking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM); Building Information Modeling (BIM); Bridge Information Modeling (BrIM); Civil Integrated Management (CIM); Civil information Modeling (CiM); Industry Foundation Classes (IFC); Transportation infrastructure; Emerging technologies; Literature review;