موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; ECEC; Early childhood education and child care; CANSIM; Canadian Socio-Economic Information Management System; CCS; Canadian Cancer Society; CIHI; Canadian Institute for Health Information; GDP; Gross domestic product; OECD; Organisation for Economic Co-o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Colonoscopy; Propofol; Anesthesia; Complications; AA; anesthesia assistance; ADG; Aggregated Diagnosis Groups; CIHI; Canadian Institute for Health Information; CRC; colorectal cancer; IBD; inflammatory bowel disease; OHIP; Ontario Health Insurance Plan; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Hysterectomy; minimally invasive; social determinants; geographic variation; CIHI; Canadian Institute for Health Information; LHIN; Local Health Integration Network; RR; relative risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Buprenorphine; methadone; pregnancy; neonatal abstinence syndrome; ADGs; ambulatory diagnostic groups; CIHI; Canadian Institute for Health Information; GA; gestational age; ICES; Institute for Clinical Evaluative Sciences; NAS; neonatal abstinence syndrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Ovarian cancer; surgery; centralization; quality of care; volume; surgeon specialty; CIHI; Canadian Institute for Health Information; FTR; failure to rescue; IHM; in-hospital mortality; LOS; length of stay; MC; major complication; SCS; surgical complexity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; CCD; colorectal cancer death; CIHI; Canadian Institute for Health Information; CRC; colorectal cancer; DAD; discharge abstract database; HR; hazard ratio; OCD; other causes of death; OCR; Ontario Cancer Registry; OHIP; Ontario Health Insurance Plan; SDS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Caesarean section; labour; incontinence; prolapse; CIHI; Canadian Institute for Health Information; HDNS; Health Data Nova Scotia; HR; hazards ratio; MSI; Medical Services Insurance; MSID; Medical Services Insurance Database; NSAPD; Nova Scotia Atlee Peri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Abortion; termination of pregnancy; access; Canada; reproductive health; health services; CIHI; Canadian Institute for Health Information; CMA; Canadian Medical Association; D&E; dilatation and evacuation; POWER; Project for an Ontario Women's Health Ev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; Asthma; Social Studies; Pollen; Fungus; SES; socio-economic status; CIHI; Canadian Institute for Health Information; ICD-9; International Classification of Diseases, 9th Revision; SO2; sulfur dioxide; NO2; nitrogen dioxide; CO; carbon monoxide; O3; ozone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موسسه کانادا برای اطلاعات بهداشتی; BPSU; British Paediatric Surveillance Unit; CEDKA; Cerebral edema with diabetic ketoacidosis; CIHI; Canadian Institute for Health Information; CPSP; Canadian Pediatric Surveillance Program; LOC; Loss of consciousness;