تعادل کربن

در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره تعادل کربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل کربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Carbon balance; Long-rotation forestry; Bioenergy; Substitution benefits; Steady-state forest management; Multi-criteria analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Wetland; Mire; Climate change; Carbon cycle; Rain; Rainfall exclusion; Plant functional type; Northern peatland; Methanogenesis; Carbon balance; Global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Palaeoecology; Palaeoclimatology; Amazon; Biodiversity; Canopy model; Ecophysiology; Last glacial maximum; Carbon balance; Forest resilience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Net ecosystem production; Carbon dioxide; Grassland; Pasture; Disturbance; Renovation; Eddy covariance; Carbon balance; Farm management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Sustainability; Viticulture; Carbon balance; Carbon sequestration; Environmental impact; NH3; Ammonia; CO2-equiv.; CO2-equivalents; GHG; Greenhouse gas; ha; Hectares; Hp; Horsepower; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; ISO; International Orga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Boreal forests; Tipping point; Carbon balance; Carbon pools; Permafrost; Forest productivity; Fire; Insects; LB; live biomass; RWI; ring width increment; NBP; net biome production; NPP; net primary production; HR; heterotrophic respiration; DGVM; Dynamic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Net ecosystem production (NEP); Gross primary production (GPP); Stand growth; Change detection; Airborne laser scanning; Multi-temporal LiDAR; Jack pine chronosequence; Boreal forest; Carbon balance; Monitoring framework;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Bd; biodegradable fraction; BOD5; biological oxygen demand after 5 days; C; carbon; CI; confidence interval; COD; chemical oxygen demand; DW; dry weight; GP21; residual gas producing potential; LSR; landfill simulation reactor(s); MSW; municipal solid wa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Emergent pest; Wood borer; Oak borer; Defoliator; Enaphalodes rufulus; Agrilus spp; Lymantria dispar; Forest decline; Forest succession; Climate change; Fire suppression; Callus; Hydraulic failure; Carbon starvation; Ozark Plateau; Carbon balance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل کربن; Carbon management index; Resilience index; Carbon balance; No-till; Oxisol.C, carbon; CMI, carbon management index; CPI, carbon pool index; CSR, carbon stratification ratio; DG, daily gain; ICLS, integrated crop–livestock system; POC, particulate organic