احیا قلب و عروق

در این صفحه تعداد 1254 مقاله تخصصی درباره احیا قلب و عروق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI احیا قلب و عروق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; CI; confidence interval; CPR; cardiopulmonary resuscitation; FNR; full neurological recovery; Hb; hemoglobin; HD; hypoperfusion duration; LFD; low-flow duration; NFD; no-flow duration; OD; odds ratio; OHCA; out-of-hospital cardiac arrest; ROC; receiver op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Out-of-hospital cardiac arrest; OHCA; Cardiopulmonary resuscitation; CPR; Bystander; Lay responder; Laymen/women; Automated external defibrillator; AED; Mobile phone; Smartphone; Application; App; Location-based services; LBS; GPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; BMI; body mass index; CPC; cerebral performance category; CPR; Cardiopulmonary resuscitation; GCS; Glasgow Coma Scale; ICU; intensive care unit; ROSC; return of spontaneous circulation; SSEP; somatosensory evoked potentials; TTM; target temperature manage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Cardiopulmonary resuscitation; Advanced life support; Waveform capnography; Ventilation; Chest compressions; Chest compression artefact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Cardiac arrest; Emergency medical services; Cardiopulmonary resuscitation; Clinical decision-making; Paramedics; Prehospital care; Qualitative research; Intepretative phenomenological analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Gender differences; Heart failure; Racial differences; Surgical outcomes; ASA Class; American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification; BUN; Blood Urea Nitrogen; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; CPR; Cardiopulmonary Resuscit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; TTM; targeted temperature management; OHCA; out-of-hospital cardiac arrest; ROSC; return of spontaneous circulation; ED; emergency department; MICU; medical intensive care unit; CCU; coronary care unit; R2TH; ROSC to initiation of TTM; R2TT; ROSC to targe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Cardiopulmonary resuscitation; Life support material; Resuscitation organisation; Resuscitation trolley; Children; Newborn; Reanimación cardiopulmonar; Material de reanimación; Organización de la reanimación; Carro de reanimación; Niños; Recién nac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; ANOVA; Analysis of variance; CPr; Cardiopulmonary resuscitation; cm; Centimeter; ETPR; Elevation to pressure ratio; DPMD; Distance and differential pressure measuring device; mbar; Millibar; n.s.; not significant; PE; Pectus excavatum; VB; Vacuum bell; Va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; ACS; acute coronary syndrome; CABG; coronary artery bypass grafting; CAD; coronary artery disease; CAG; coronary angiography; CPC; cerebral performance category; CPR; cardiopulmonary resuscitation; CXR; chest X-ray; ECG; electrocardiography; HCT; head com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Reanimación cardiopulmonar; Material de reanimación; Organización de la reanimación; Carro de reanimación; Niños; Recién nacidos; Cardiopulmonary resuscitation; Life support material; Resuscitation organization; Resuscitation trolley; Children; New
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Macintosh laryngoscopes; Videolaryngoscopes; Endotracheal intubation; Education; Cardiopulmonary resuscitation; Anesthesiologists; Paramedic; Emergency staff; Laringoscópios Macintosh; Videolaringoscópios; Intubação endotraqueal; Educação; Reanimaç
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; AUC; area under the curve; CA; cardiac arrest; CHD; congenital heart disease; CPR; cardiopulmonary resuscitation; ECMO; extracorporeal membrane oxygenation; IHCA; in-hospital cardiac arrest; IQR; interquartile range; MCS; mechanical circulatory support; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Laringoscópios Macintosh; Videolaringoscópios; Intubação endotraqueal; Educação; Reanimação cardiopulmonar; Anestesiologistas; Paramédico; Equipe de emergência; Macintosh laryngoscopes; Videolaryngoscopes; Endotracheal intubation; Education; Car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; CPR; cardiopulmonary resuscitation; CMC; complex medical conditions; CRF; chronic respiratory failure; EMS; Emergency Medical Services; LTMV; long term mechanical ventilation; VCP; ventilator care program; Interprofessional care team; Long-term mechanical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احیا قلب و عروق; Automated External Defibrillation; Advanced Life Support; Basic Life Support; Cardiopulmonary Resuscitation; Guidelines; Education; Paediatric Life Support; Neonatal Life Support; Resuscitation;