سمیت قلبی

در این صفحه تعداد 686 مقاله تخصصی درباره سمیت قلبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سمیت قلبی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Radiotherapy; Cardiovascular diseases; Cardiotoxicity; Cardiac imaging; Biomarkers; Radiothérapie; Maladies cardiovasculaires; Cardiotoxicité; Imagerie cardiaque; Biomarqueurs; CI; confidence interval; Gy; Grays; MRI; magnetic resonance imaging; RR; rel
مقالات ISI سمیت قلبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Ecocardiografía portátil; Oncología; Quimioterapia; Cardiotoxicidad; Entrenamiento; Portable echocardiography; Oncology; Chemotherapy; Cardiotoxicity; Training;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; 5-FU; 5-fluorouracil; BNP; brain natriuretic peptide; CK; creatinine phosphokinases; CK-MB; creatinine phosphokinases-myocardial band; CV; cardiovascular; DYPD; dihydropyrimidine dehydrogenase; ECG; electrocardiography; EF; ejection fraction; FAC; fluoroa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; cardio-oncology; cardiotoxicity; echocardiography; 2D; 2-dimensional; ASCO; American Society of Clinical Oncology; ASE; American Society of Echocardiography; CTRCD; cancer therapy-related cardiac dysfunction; EACVI; European Association of Cardiovascula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; cardio-oncology; cardiotoxicity; imaging; CAD; coronary artery disease; CMR; cardiac magnetic resonance; CTRCD; cancer therapeutics-related cardiac dysfunction; EDV; end-diastolic volume; ERNA; equilibrium radionuclide angiocardiography; ESV; end-systolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Cancer; Cardiotoxicity; Echocardiography; Reliability; Reproducibility; 2D; Two-dimensional; CP; Coverage probability; CTRCD; Cancer therapy-related cardiac dysfunction; DCRI; Duke Clinical Research Institute; ECL; Echocardiography core laboratory; GLS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; AV; atrioventricular; CSI; cardiosomatic index; CAT; catalase; CS; citrate synthase; d.m.; dry mass; EDV; end-diastolic volume; EF1α; elongation factor 1α; ESV; end-systolic volume; fH; contractile rate; GPX1a; glutathione peroxidase 1a; GST-pi; glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; LM; light microscopy; ROS; reactive oxygen species; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; TEM; transmission electron microscopy; SEM; scanning electron microscopy; EDX; energy dispersive X-ray analyser; AFM; atomic force microscopy; Fluoride tox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; ASCO; American Society of Clinical Oncology; ASE/EACVI; American Society of Echocardiography/European Association of Cardio-Vascular Imaging; ESMO; European Society of Medical Oncology; VSP; vascular endothelium growth factor pathway; TTE; transthoracic e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; DCM; dilated cardiomyopathy; DXR; doxorubicin; HF; heart failure, ST group short-term doxorubicin injection; LT group; long-term doxorubicin injection; LV; left ventricle, LVEF left ventricle ejection function; LVDd; LV end-diastolic dimension; LVDs; end-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Cardio-oncology units; Cardiotoxicity; Cancer patients; Cancer survival; Unidades de cardio-oncología; Cardiotoxicidad; Paciente con cáncer; Superviviente al cáncer; CTRCD; cancer therapeutics-related cardiac dysfunction; CV; cardiovascular; CVD; cardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Cardiotoxicity; Chemotherapy; Heart failure; Echocardiography; Cardiotoxicidad; Quimioterapia; Insuficiencia cardiaca; Ecocardiografía; 2DE; 2-dimensional echocardiography; 3DE; 3-dimensional echocardiography; CMR; cardiac magnetic resonance; CT; compute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Cocaine; Vascular disease; Endothelial dysfunction; Atherosclerosis; Cardiotoxicity; Neurotoxicity; CUD; cocaine use disorder; MRI; magnetic resonance imaging; PET; positron emission tomography; CT; computed tomography; CBF; cerebral blood flow; 18F-FDG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; cardiotoxicity; heart failure; chemotherapy; prevention; rehabilitation; symptom screening; interprofessional collaboration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; Apoptosis; Cardiotoxicity; Fe2O3-NPs; Necrosis; Oxidative stress; AChE; Acetyl choline esterase; Bax; Bcl-2, associated X protein, an apoptosis promoter; CAT; Catalase; CK-MB; Cartine kinase-MB; cTnI; Cardiac Troponin I; CuO; copper oxide; DAB3; 3′, Dia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت قلبی; arginine metabolism; cardio-oncology; cardiotoxicity; doxorubicin; nitrosative stress; trastuzumab; ADMA; asymmetric dimethylarginine; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CTRCD; cancer therapeutics-related cardiac dysfunction; IQR; interquart