اکسیداسیون کاتالیستی

در این صفحه تعداد 884 مقاله تخصصی درباره اکسیداسیون کاتالیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداسیون کاتالیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; Catalytic oxidation; 1,2-dichloroethane; Hard-templated cobalt oxide; Oxygen mobility; 2D ordered nanorods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; Catalyse hétérogène; Acide acétique; Oxydation catalytique; Monolithes; Platine; Basicité; Oxydo-réduction; Heterogeneous catalysis; Acetic acid; Catalytic oxidation; Monoliths; Platinum; Basicity; Redox chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; 4-AcNH-TEMPO; 4-Acetamido-TEMPO; AFM; atomic force microscopy; AZADO; 2-azaadamantane N-oxyl radical; CNC; cellulose nanocrystal; CTA; cellulose triacetate; DMAc; N,N-dimethylacetamide; DMF; N,N-dimethylformamide; DP; degree of polymerization; DS; degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; 5-Hydroxymethylfurfural; 2,5-Furandicarboxylic acid; Ionic liquids; Non-noble metal catalyst; Catalytic oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; Hydrothermal synthesis; Catalytic oxidation; Hierarchical metal oxides (HMOs); Intermediates identification; Pyridine degradation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; Wastewater treatment; Bicarbonate activated hydrogen peroxide; Catalyst leaching; Pollutant degradation; Catalytic oxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون کاتالیستی; Anisotropic metal nanoparticles; Gold nanoparticles; Gold catalysis; Photocatalysis; Electrocatalysis; Catalytic oxidation; Colloidal gold nanoparticles; Gold nanorods; Gold nanostars; Sol immobilisation;