اتانول کاتالیستی

در این صفحه تعداد 307 مقاله تخصصی درباره اتانول کاتالیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتانول کاتالیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول کاتالیستی; A/O; anoxic/oxic process; AHA; anaerobic hydrolysis and acidification; AOPs; advanced oxidation process; BOD5; 5 d biochemical oxygen demand; CMA; China Metrology Accreditation; CO; catalytic ozonation; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول کاتالیستی; Organic micro-pollutants (OMPs); Biological flocs; Catalytic ozonation; Extracellular polymeric substances (EPS); Excitation-emission matrix (EEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول کاتالیستی; BT; benzotriazole; BTs; benzotriazoles; TBA; tert-butyl alcohol; MANC; magnetic alumina nanocomposite; NPs; nanoparticles; Catalytic ozonation; Benzotriazole; Magnetic catalyst; Alumina; Wastewaterer; Advanced oxidation process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول کاتالیستی; MnO2/graphene; Toluene degradation; Catalytic ozonation; Langmuir-Hinshelwood dual-site mechanism; Kinetic modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول کاتالیستی; Activated carbon; Copper catalyst; Wetness impregnation; Ozone; Catalytic ozonation; NitrobenzeneCharbon actif; Catalyseur cuivre; Imprégnation par voie humide; Ozone; Ozonation catalytique; Nitrobenzène
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول کاتالیستی; Catalytic ozonation; Phenolic compounds; Aromatic compounds; Surface hydroxyl group; Empirical kinetic model;