تستوسترون

در این صفحه تعداد 74 مقاله تخصصی درباره تستوسترون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تستوسترون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تستوسترون; ASD; amorphous solid dispersion; AUC; area under the curve; BCS; biopharmaceutics classification system; C; supersaturated drug concentration; CSat; drug saturation solubility; CFX; cefuroxime; CIP; ciprofloxacin; DLS; dynamic light scattering; DXT; dextr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تستوسترون; C; concentration; EC50in vitro; concentration required to obtain 50% of the maximal attainable effect in terms of measured interfacial pressure in vitro; nH; Hill coefficient; Π; interfacial pressure; Πmax; maximal attainable interfacial pressure; Πrel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تستوسترون; Antibiotic resistance; Cephalosporin wastewater; Receiving river; Lactose fermentative opportunistic pathogenic Enterobacteriaceae bacteria; blaTEM-2 gene; Lactose fermentative opportunistic pathogenic Enterobacteriaceae bacteria; LFOPEB; Antibiotic-resis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تستوسترون; Préparations ophtalmiques; Essai de stérilité; Milieu R2A; Amikacine; Vancomycine; Ceftazidime; Cefuroxime; Ciclosporine; Ophthalmic preparation; Sterility test; R2A medium; Amikacine; Vancomycin; Ceftazidim; Cefuroxim; Ciclosporin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تستوسترون; TRUSBP, TRUS-guided biopsy of the prostate; ESBL, extended-spectrum β-lactamase-producing; PCA-3, prostate cancer antigen-3Complications; Sepsis; Transrectal ultrasonography; Prostate; Biopsy; Ciprofloxacin; Cefuroxime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تستوسترون; UPLC-ESI-MS/MS; ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometric; PPT; protein precipitation; LLE; liquid-liquid extraction; MRM; multiple reaction monitoring; ESI; electrospray ionization; LLOQ; lower limi