احتراق حلقه شیمیایی

در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره احتراق حلقه شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI احتراق حلقه شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; Bubble hydrodynamics; Chemical looping combustion; Oxygen carrier; Kinetic theory of granular flow; Carbon capture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; GHG; greenhouse gases; CLC; chemical looping combustion; IPCC; intergovernmental panel on climate change; OC; oxygen-carrier; OCs; oxygen-carriers; iG-CLC; in-situ gasification chemical-looping combustion; CLOU; chemical-looping with oxygen uncoupling; XR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; CLC; chemical looping combustion; PSDs; particle size distributions; SEM-EDS; scanning electron microscope-Energy Dispersive Spectrometer; OES; Optical Emission Spectroscopy; ICP; Inductively Coupled Plasma; XRD; X-ray diffraction; Chemical looping; Coal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; Chemical looping; Dual circulating fluidized bed; Riser; CFD; Baffle; Gas-solid contact; CLC; chemical looping combustion; DCFB; dual circulating fluidized bed; CFD; computational fluid dynamics; FCC; fluid catalytic cracking; RNI; radial non-uniformity i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; CO2 capture; Chemical looping combustion; Syngas; Macroscopic fluidized bed model; Cu-based oxygen carrier; Shrinking core model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; BET surface area and pore volume; Chemical looping combustion; Hydrogen temperature programmed reduction; Mass transfer internal effectiveness factor; Reaction pathway; Thermogravimetric analyzer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; Chemical looping oxygen production; Chemical looping combustion; COMPOSITE; Integrated gasification combined cycle; CO2 capture; Energy penalty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; chemical looping combustion; iron oxide oxygen carrier; cold/hot gas cleaning; coal gasification; CO2 capture; efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق حلقه شیمیایی; Gas Switching Combustion; Chemical Looping Combustion; CO2 capture; Fluidized bed reactor; Power plant calculations;