آشنایی با موضوع

در پزشکی به بیماری‌هایی، بیماری مزمن گفته می‌شود که زیاد طول می‌کشند یا ذاتاً بلندمدت هستند مانند آسم یا دیابت. کلمه مزمن متضاد حاد است و کلمه حاد به معنای ناگهانی و غیر منتظره بودن است. اصطلاح مزمن اشاره به طولانی بودن دوره بیماری دارد و هیچ ربطی به درجه شدت و درمان پذیری بیماری ندارد. درد مزمن معمولاً بیان کننده دردی است که بیش از ۶ ماه از زمان آن گذشته و پایان آن قابل پیش بینی نبوده وبه جز اینکه به طور خیلی آهسته التیام یابد مانند سوختگی‌ها. دیگر خصوصیات درد مزمن آنست که هویت علت آن مشخص باشد، اغلب درد مزمن، فرد را بی خاصیت و بدون کارایی کرده وبرای فرد زندگی با چنین شرایطی مشکل است. بیماران تجارب مدامی نسبت به درد دارند یا به طور مداوم درد مزمن آنها عود کرده که اغلب بیماریشان به طور فزونی وقت‌شان را اشغال می‌کند. بیماری های مزمن و صعب العلاج مشتمل بر فهرستی از بیماری های واگیر دار و غیرواگیر، از مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه از جمله ایران هستند. علاوه بر این در بسیاری از این کشورها این بیماری ها روند صعودی داشته و هزینه های بسیار سنگینی بر جامعه و نظام سلامت تحمیل می کنند. اصطلاح مزمن اشاره به طولانی بودن دوره بیماری دارد و هیچ ربطی به ناعلاج بودن یا نبودن درجه شدت و درمان پذیری بیماری ندارد.
در این صفحه تعداد 979 مقاله تخصصی درباره بیماری مزمن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیماری مزمن
مقالات ISI بیماری مزمن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Chronic disease; Head and neck neoplasms; Health literacy; Health education; Information seeking behaviour; Internet; Leukoplakia, Oral; Mouth neoplasms; Needs assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Sport psychology; Chronic disease; Health behaviour; Health determinants; Injury management; Mental health; Psicología del deporte; Enfermedad crónica; Conducta de salud; Determinantes de la salud; Gestión de la lesión; Salud mental; Psicologia do esp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Disabled child; Chronic disease; Biomedical technology; Hospitals; Child mortality; Discapacidad infantil; Enfermedad crónica; Tecnología biomédica; Hospital; Mortalidad infantil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Health informatics; Chronic disease; Comorbidity; Diabetes; Type 2 diabetes; Network theory; Social network analysis; Electronic health records; Knowledge management; Data mining; Attribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Education; Chronic disease; Exercise; Renal dialysis; Muscle strength; Educación; Enfermedad crónica; Ejercicio; Diálisis renal; Fuerza muscular;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Educación; Enfermedad crónica; Ejercicio; Diálisis renal; Fuerza muscular; Education; Chronic Disease; Exercise; Renal dialysis; Muscle strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Physical activity; Health services; Chronic disease; Therapy concept; Therapy process; DGRW; Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaft (German association for rehabilitation science); DRV; Deutsche Rentenversicherung Bund (Germany Statutory P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Evaluación de programas; Recursos en salud; Enfermedad crónica; Anciano frágil; Morbilidad; Prestación integrada de atención de salud; Gestión de casos; Efectividad; Program evaluation; Health resources; Chronic disease; Frail elderly; Morbidity; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Convivencia; Enfermedad crónica; Adaptación; Revisión; Enfermería; Living with; Chronic disease; Adaptation; Review; Nursing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Cuidados paliativos al final de la vida; Enfermedad crónica; Cuidados paliativos; Evaluación de necesidades; Hospice care; Chronic disease; Palliative care; Needs assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Shockable rhythm; Non-shockable rhythm; Chronic disease; Medication use; Chronic obstructive pulmonary disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مزمن; Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Shockable rhythm; Non-shockable rhythm; Chronic disease; Medication use; Ischemic heart disease; Acute myocardial infarction;