آشنایی با موضوع

تلاش برای کاهش دگرگونی های آب و هوایی Climate change mitigation، نام مجموعه‌ای از کنش‌ها برای محدود کردن اندازه یا نرخ این‌گونه دگرگونی‌ها به ویژه گرمایش جهانی در درازمدت است. تغییر آب و هوایی در حال تبدیل شدن به مهم‌ترین چالش قرن 21 است که از دلایل اصلی آن، انتشار گازهای گلخانه‌ای می باشد. شهرها بیش‌ترین میزان انرژی جهان را مصرف کرده و در پی آن نسبت بزرگی از گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند. با این حال، شهرها می‌توانند با توجه به محیط نوآورانه و نقش مدیریت محلی در استفاده از ظرفیت کنش‌گران بخش خصوصی و جامعه مدنی در رویکرد کاهش تغییر آب و هوایی پیش‌تاز باشند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از بخش های چهارگانه برنامه‌ریزی شهری در ارتباط با کاهش تغییر آب و هوا شامل توسعه شهری، محیط ساخته شده، زیرساخت ها و حمل و نقل همراه با مقایسه تجارب شهرهای مختلف جهان استفاده شده است. در گزارش ارزیابی سال ۲۰۱۴ مجمع بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی، آمده است: «تلاش برای کاهش دگرگونی‌های آب‌وهوایی (مانند) یک کالای مورد نیاز عمومی است؛ (بنابراین)، تغییرات آب و هوایی یک مورد تراژدی برای منابع مشترک است. دست‌یابی به تغییر مؤثر در کاهش دگرگونی های آب‌ و هوایی؛ تا زمانی که هر مصرف‌کننده (فرد، نهاد، یا کشور) در پی منافع خودخواهانه خود به طور مستقل اقدام کند، در عمل کارآمد نخواهد بود، همکاری و اقدام جمعی لازم است. از سوی دیگر، برخی از اقدامات انطباقی، ویژگی های یک کالای خصوصی را دارند و انجام آن به طور مستقیم به افراد، مناطق، یا کشورهای بخصوصی؛ دست کم در کوتاه مدت، مربوط می‌شود. با این حال، تأمین مالی چنین فعالیت های تطبیقی به صورت یک موضوع درخور توجه، به ویژه برای افراد و کشورهای فقیر باقی می ماند.
در این صفحه تعداد 324 مقاله تخصصی درباره کاهش دگرگونی آب و هوایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاهش دگرگونی آب و هوایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.