آشنایی با موضوع

ضریب اصطکاک (COF) عبارت است از مقدار نیروی عمودی بخش بر نیروی اصطکاک. طبق نظریه کولمب ضریب اصطکاک هر ماده ثابت است. با این وجود آزمایشهای انجام شده نشان می‌دهد ضریب اصطکاک به عواملی از جمله فشار تماس، سرعت لغزش، دما، تعداد چرخه‌های بارگذاری (number of cyclic reversals)، و غیره بستگی دارد. ضریب اصطحکاک در دو حالت محاسبه می شود: 1- استاتیک: نیروی لازم برای به حرکت در آوردن. 2- کینتیک: نیروی لازم برای ادامه حرکت. مقادیر ضریب اصطکاک: مقادیر نوعی ضریب اصطکاک بین 0. 2 و 0. 9 قرار دارند، اما مقادیری به کوچکی 0. 03 و بیش از 1 نیز گزارش شده‌اند. مزیت ضریب اصطکاک: همان طور که در عمل ضریب اصطکاک ایستایی از ضریب اصطکاک جنبشی بیشتر است، مقاومت چرخ در حال غلتش در مقابل لغزش، از مقاومت چرخ در حال لغزش بیشتر است. این نکته از اهمیت زیادی برای اتومبیل ها برخوردار است. به آسانی با استفاده از ماشینهای اسباب‌بازی می‌توان نشان داد که اگر چرخ‌های جلو قبل از چرخ‌های عقب قفل شوند، هدایت خودرو از کنترل خارج می‌شود ولی معمولا چرخش شدیدی ایجاد نمی شود. . ضریب اصطکاک ایستایی به این صورت تعریف می‌شود که بیشترین مقدار نیروی اصطکاک که لازم است تا جسم در روی سطح شیبدار به حالت سکون قرار گیرد، به گونه‌ای که اگر نیروی اصطکاک از این مقدار کمتر باشد، جسم به پایین می‌لغزد، به عنوان نیروی اصطکاک ایستایی تعریف می‌شود. نیروی اصطکاک ایستایی، با حاصل ضرب نیروی عمودی سطح که از طرف سطح شیبدار بر جسم وارد می‌شود (نیروی عکس‌العمل مولفه عمودی نیروی وزن بر سطح شیبدار) در مقدار ثابتی که ضریب اصطکاک ایستایی نام دارد، برابر است. اگر چنانچه جسم در حال حرکت باشد، در این صورت نیروی اصطکاک لغزشی و به تبع آن ضریب اصطکاک لغزشی دقیقا مانند مورد ضریب اصطکاک ایستایی مشخص می‌شود.
در این صفحه تعداد 353 مقاله تخصصی درباره ضریب اصطکاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب اصطکاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; Polycrystalline tantalum-carbide-incorporated diamond coatings; Hot filament CVD; Biocompatible applications; Tribology; Coefficient of friction; Raman spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; Measurement of slipperiness; Perception rating of slipperiness; Coefficient of friction; Human locomotion; Friction utilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; Acoustic emission; Coefficient of friction; Coke fracture; Coke microstructure; Coke microtexture; Coke strength; Fracture toughness; Scratch test; Tribology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; Conical shape hydrodynamic journal bearing; partial texturing; ellipsoidal dimple; photochemical machining; fluid film pressure; load carrying capacity; coefficient of friction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; Cold spraying; High-temperature vacuum annealing; Friction stir processing; Ni-Ti composite coating; Microstructure and property; VPS; vacuum plasma spraying; LPHS; laser plasma hybrid spraying; HVOF; high-velocity oxygen fuel; CS; cold spraying; FSP; fri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; coefficient of friction; surface roughness of rails and tires locomotives; complex index of roughness parameters of the reference curve; the radius of curvature of the asperity tips; rational roughness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; ATR; Attenuated Total Reflectance; COF; Coefficient of friction; E; Ester based oil; FTIR; Fourier-Transform Infra-red Spectroscopy; LiX; Lithium complex thickener; MIN; mineral base oil; PAO; Poly-alpha-olefin base oil; PP; Polypropylene thickener; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب اصطکاک; 1050A; high purity industrial aluminum alloy; 6082; industrial aluminum alloy suitable for anodization; COF; Coefficient of Friction; EDS; Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy; SEM; Scanning Electron Microscopy; Ti; titanium; Anodising; Aluminum oxide; Ma