آشنایی با موضوع

ضریب تغییر(به انگلیسی: Coefficient of Variation) یک معیار بهنجار است که برای اندازه‌گیری توزیع داده‌های آماری به کار می‌رود. به عبارت دیگر ضریب تغییرات، میزان پراکندگی به ازای یک واحد از میانگین را بیان می‌کند. این مقدار زمانی تعریف شده است که میانگین صفر نباشد. این مقدار بی‌بعد است به همین دلیل مناسب برای مقایسه داده‌های آماری است که واحدهای مختلفی دارند. ضریب تغییرات تنها قابل کاربرد برای مقیاس‌های نسبی است و نمی‌توان ار آن برای سنجش مقادیری که می‌توانند مقدار منفی بگیرند استفاده کرد یا به بیان بهتر نمی‌توان از آن برای سنجش مقادیر فاصله‌ای بهره برد. مثلاً اگر درجه حرارت را با مقیاس فارنهایت در نظر بگیریم برای آن نمی‌توان از ضریب تغییر اسفاده کرد و باید از مقیاس کلوین که همیشه مقداری مثبت است استفاده کرد. ضریب تغییرات(پراکندگی) شاخصی است که برای اندازه‌گیری توزیع پراکندگی داده‌های آماری به¬ کار می‌رود. از ضریب تغییرات برای مقایسه پراکندگی دو یا چند صفت (متغیر) استفاده می¬ کنند و کاربرد اصلی آن مقایسه متغیرهایی است که واحدهای سنجش متفاوتی دارند. ضریب تغییرات میزان پراکندگی را به ازای یک واحد از میانگین بیان می کند. این شاخص تنها برای سطح سنجش نسبی کاربرد دارد. ضریب تغییرات را با علامت CV نشان میدهند. معمولا ضریب تغییرات را در عدد 100 ضرب می¬کنند تا عدد نهایی برحسب درصد به دست بیاید. ضریب تغییرات از تقسیم انحراف استاندارد بر میانگین به دست می آید. ضریب تغییرات در واقع یکی از شاخص های پراکندگی می باشد که برای بدست آوردن آن انحراف از معیار داده ها را بر میانگین تقسیم می نماییم و آن را با نمادC. V نمایش می دهیم و تنها شاخص پراکندگی می باشد که واحد ندارد. C. V=s/x ویژگی های ضریب تغیرات: 1. اگر همه ی داده ها با هم برابر باشند ضریب تغییرات صفر می باشد و برعکس 2. اگر داده های آماری در یک عدد ثابت ضرب شود ضریب تغییرات هیچ تغییری نمی کند(تقسیم همانگونه) 3. اگر داده های آماری با یک عدد ثابت جمع شود ضریب تغیرات کوچکتر می شود. 4. اگر از داده های آماری عدد ثابتی کم نماییم ضریب تغیرات داده های جدید بزرگتر از ضریب داده های اولیه می شود. 5. ضریب تغییرات یک عدد ثابت می باشد. 6. ضریب تغییرات فقط برای داده های مثبت تعریف می شود.
در این صفحه تعداد 1310 مقاله تخصصی درباره ضریب تغییر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ضریب تغییر
مقالات ISI ضریب تغییر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; ARIS; annual relative irrigation supply; ARWS; annual relative water supply; CTZ; irrigation district Canal Toro Zamora; CV; coefficient of variation; CVG; irrigation district Canal Villagonzalo; Ea; irrigation efficiency; ET; crop water requirement or cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; BW; birth weight (BW); W3; 3-month weight (W3); W6; 6-month weight (W6); W9; 9-month weight (W9); W12; 12-month weight (W12); CV; coefficient of variation; P1; growth rate from birth to 3 months of age; P2; growth rate from 3 to 6 months of age; P3; gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Quality control; Moving standard deviation; Moving average; Average of normal; Moving sum; Analytical error; Imprecision; Erroneous; Spurious; Laboratory error; Average number of patient results affected before error detection; Coefficient of variation; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; ZIKV; Zika virus; PCR; Polymerase Chain Reaction; RT-PCR; Reverse Transcription PCR; rtRT-PCR; real time RT-PCR; PRNT; Plaque Reduction Neutralization Tests; PNRT80; PRNT ≥ 80% of plaque reduction; GEN; Genesig Advanced Kit; ALT; Altona Diagnostics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; XMEN; the X-linked immunodeficiency with magnesium (Mg2+) defect, high EBV viral load in blood, and high risk for EBV-related neoplasia; eBL; endemic Burkitt lymphoma; EBV; Epstein-Barr virus; Mg2+; magnesium; MAGT1; magnesium transporter 1 gene; MgCl2; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; LCT; lactase gene; H2; hydrogen; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; TRP; tryptophan; KYN; kynurenine; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; KYNA; kynuric acid; BDI II; Beck Depression Inventory; BMI; body mass index; HPLC; high-performance liquid chromatograp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; SCD; sickle cell disease; HU; hydroxyurea; NO; nitric oxide; LSCI; laser speckle contrast imaging; RFI; retinal function imaging; IBH; inspiratory breath holding; MDES; minimal detectable effect size; CV; coefficient of variation; AU; arbitrary units;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; 1RM; one repetition maximum; CI; confidence interval; CL; confidence limit; CV; coefficient of variation; DXA; dual X-ray absorptiometry; ES; effect size; HRQoL; health-related quality of life; ICC; intra-class correlation coefficient; MDC; minimal detect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Measurement error; reliability; agreement; intraclass correlation coefficient; Bland-Altman graph; standard error of measurement; coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; PENK; proenkephalin; CKD; chronic kidney disease; CV; coefficient of variation; mAb; monoclonal antibodies; HBT; heterophile blocking tubes; Biomarkers; Proenkephalin; Enkephalin; Pro-enkephalin; penKid; Assay validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; ACL; acceptable change limit; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; hs-cTnI; high-sensitivity cardiac troponin I; hs-cTnT; high-sensitivity cardiac troponin T; IQR; interquartile range; RCV; reference change value; Analyte s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Biomarker; Intra-individual variability; Choline status; Fasting; Post-prandial; Adults; BMI; body mass index; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; ICC; intraclass correlation c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Agricultural waste; Economic model; Optimization; Risk neutral; Risk averse; CE; Certainty-Equivalent; CV; Coefficient of Variation; F&V; Fruit and Vegetable; RDF; Refuse-Derived Fuel; VWMS; Vegetative Waste-Management System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Misreporting of energy intake; Energy requirements; Infants; School-aged children; Weighed food record; BMI; body mass index; BMR; basal metabolic rate; CHOP; European Childhood Obesity Programme; CV; coefficient of variation; DLW; doubly labelled water t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; COV; coefficient of variation; D; Diesel; Dec; n-decanol; EH; 2-ethylhexanol; HVO; hydrotreated vegetable oil; IMEP; indicated mean effective pressure; LHV; lower heating value; Oc; n-octanol; PH; 2-propylheptanol; RoHR; rate of heat release; RME; rapesee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; ANOVA; Analysis of variance; AUC; area under the curve; BBP; benzylbutylphthalate; CS; calibration standard; CV; coefficient of variation; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Dv; derivatization yield; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; AUC; area under the curve; BC; breast cancer; BCP; breast cancer patient; BMI; body mass index; BSTFA; N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CP; control patient; CV; coefficient of variation; DG; diacylglycerol; ESI; electrospray ionization; FDR; fal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Oryza sativa; Grain quality; Prolamin; Texture; AAC; apparent amylose content; AACC; American Association of Cereal Chemists; ACN; acetonitrile; CV; coefficient of variation; GI; glycaemic index; GT; gelatinisation temperature; HPLC; high-performance liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; CV; coefficient of variation; D; stand density; D9; 9 plants m−2; D12; 12 plants m−2; Exp.; experiment; H; hybrid; HI; harvest index; N; nitrogen; N0; no N added; N200; 200 kg N ha−1; Nc; critical N concentration; NHI; N harvest index; NNI; N nut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; prostatic neoplasms; testosterone; hypogonadism; prostate-specific antigen; risk factors; AR; androgen receptor; BMI; body mass index; CV; coefficient of variation; MMD; median of maximum declines in 24-month screening window; MMDRM; ratio of maximum decl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Av.P; available phosphorus; CEC; cation exchange capacity; CV; coefficient of variation; EC; electrical conductivity; Ex.; exchangeable; Org.C; organic carbon; PCA; principal component analysis; SD; standard deviation; SE; standard error; Acidity; Hydroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; BPA; bisphenol A; CCHMC; Cincinnati Children's Hospital Medical Center; CDC; The Centers for Disease Control and Prevention; CV; coefficient of variation; ∑DEHP; molar sum of urinary monoesther di(2-ethylhexyl) phthalate metabolites; EMM; effect measu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Hydrogen; Combustion stability; Thermal efficiency; Lean burn; Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDI); Emissions; MBT; maximum brake torque; ITE; indicated thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; IMEP; indicated mean effective pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Body fluid; Validation; Interferences; LDH; lactate dehydrogenase; CSF; cerebrospinal fluid; LIS; laboratory information system; AMR; analytical measuring range; QC; quality control; CAP; College of American Pathologists; BSA; bovine serum albumin; SD; st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; ASD; autism spectrum disorders; CV; coefficient of variation; CV-ANOVA; cross-validation analysis of variance; ESI; electrospray ionization; GC-MS; gas chromatography coupled to mass spectrometry; 1H NMR and 1H-13C NMR; nuclear magnetic resonance of pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; AP; anterior-posterior; ASUFSR; Arizona State University Feature Selection Repository; AV; all variables; CFS; correlation-based feature selection; CI; confidence intervals; CoP; center of pressure; CoV; coefficient of variation; DT; dual-task; FCBF; fast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared; MIR; mid-infrared; NIR; near Infrared; SNV; Standard Normal Variant scaling; SG; Savitzky-Golay; DWT; Discrete Wavelet Transform; CoV; coefficient of variation; RPD; relative performance d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; CV; coefficient of variation; CWC; capillary water content; DB; depth to bedrock; FWC; free water content; ITS; index of temporal stability; MAI; mean active index; MRD; mean relative difference; PLC; plane curvature; PRC; profile curvature; PTFs; pedotra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; OM; organic matter; ρb; soil bulk density (g cm−3); RD; root density (kg m−3); RMSE; root-mean-square error; SM; soil moisture in gravity, %; (GC); gravel content, %; SD; standard deviation; CV; coefficient of variation; MAE; mean absolute error;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; DISI; direct injection spark ignition; CoV; coefficient of variation; PIV; particle image velocimetry; CVC; constant volume chamber; CI; confidence interval; Outward-opening injector; DISI (direct injection spark ignition); Constant volume chamber; Optica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Spray drying; Dry powder; Nasal cast; Nose-to-brain; Peptide, chitosan; AL; anionic liposomes loaded with GHRL; CHOL; Cholesterol; CV; coefficient of variation; DHDP; dihexadecyl phosphate; DoE; design of experiments; FDA; food and drug administration; FB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Proteomics; Synechocystis; Cold acclimation; Stress response; Cyanobacteria; WT; wild type; LDCRes; light-dependent cold-responsive; LDCRep; light-dependent cold-repressible; LDCInd; light-dependent cold-inducible; LICRes; light-independent cold-responsiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Mechanical properties; Steel materials; Low temperature; Arctic structures; Headed studs; Composite structure; Design equations; COV; coefficient of variation; LNG; liquefied natural gas; RC; reinforced concrete; PC; prestressed concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; AC; Air-conditioning; BC; Black carbon; CBD; Central business district; CV; Coefficient of variation; dB (A); A-weighted Decibels; PM; Particulate Matter; PM2.5; Particulate matter 2.5 micrometres or less; PM10; Particulate matter 10 micrometres or less;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; pulmonary vascular disease; pulmonary hypertension; prematurity; echocardiography; ASD; Atrial septal defect; BPD; Bronchopulmonary dysplasia; CV; Coefficient of variation; DVTR; Doppler velocity of tricuspid regurgitation; FAC; Fractional area of change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; CV; coefficient of variation; FPI; fuzziness performance index; IDW; inverse distance weighting; KRI; kriging; MPE; modified partition entropy index; MZ; management zone; PA; precision agriculture; SDUM; software for definition of management zones; SI; sm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; CV; Coefficient of Variation; mrow; length of one row in meters; Carrot; Plant spacing; Spatial variability; Root size; Field; Competition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Algorithm; Facemask; Flow leaks; High-flow nasal cannula; Pneumotachography; Pressure time product; Respiratory flow; Tidal volume; Work of breathing; ANOVA; analysis of variance; CPAP; continuous positive airway pressure; CV; coefficient of variation; DP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; Continuous glucose monitoring; Flash glucose monitoring; Guidelines; Patient education; Subcutaneous insulin infusion; Type 1 diabetes; Type 2 diabetes; AGP; Average glucose profile; AJD; Association d'aide aux jeunes diabétiques (Young Diabetics Help
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب تغییر; AMI; occlusal contact area in maximum intercuspation; ANB; angle formed between point A nasion and point B; ANS; anterior nasal spine; Co; condylion; Co-Gn; distance between condylion and gnathion; CV; coefficient of variation; EMG; electromyography; FMA;