پتانسیل عمل عضله مرکب

در این صفحه تعداد 20 مقاله تخصصی درباره پتانسیل عمل عضله مرکب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل عمل عضله مرکب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; Ultrasonography; Neuralgic amyotrophy; Proximal median neuropathy; Anterior interosseous nerve palsy; Hourglass-like appearance; AIN; anterior interosseous nerve; NA; neuralgic amyotrophy; IVIG; intravenous immunoglobulin; CMAPs; compound muscle action po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; vFFs; Von Frey filaments; GC-MS; Gaschromatographic mass spectrometry; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; NMR; Nuclear magnetic resonance spectroscopy; LC-MS; Liquid chromatography/mass spectrometer; GC; Gas chromatography; MCV; Motor c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; BW; body weight; CCI; chronic constriction injury; CMAPs; compound muscle action potentials; CV; conduction velocity; MNCV; motor nerve conduction velocity; mtPTP; mitochondrial permeability transition pore; NCV; nerve conduction velocity; PROG; progester
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; CMAPs; Compound muscle action potentials; FGFBP; fibroblast growth factor binding protein; HDACs; histone deacetylases; MEF; myocyte enhancer factor; PBS; phosphate-buffered saline; amyotrophic lateral sclerosis; HDAC inhibitor; SOD1G93A mice; skeletal mu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; EAN; Tissue macrophage; Monocyte; Demyelination; Peripheral nerve; Antibodies; AIDP; Acute Inflammatory Demyelinating Neuropathy; BNB; blood-nerve-barrier; CFA; complete freunds adjuvant; CMAP; compound muscle action potentials; EAN; experimental autoimmu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; Lambert-Eaton myasthenic syndrome; Chromosome Xp11.23-P11.22 duplication syndrome; Genetic predisposition to autoimmune diseases; Forkhead box P3; Wiskott-Aldrich syndrome gene; CMAP; compound muscle action potentials; 3,4-DAP; 3,4-diaminopyridine; EM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; CMAPs; compound muscle action potentials; EPSPs; excitatory postsynaptic potentials; LLR; Long-latency reflex; MLR; Medium-latency reflex; MR; motor response; SD; standard deviation; SLR; Short-latency reflex; TA; tibialis anterior; Long-latency reflex; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل عضله مرکب; BPI; CMAP; methylcobalamin; methylprednisolone; pleiotrophin; CMAPs; compound muscle action potentials; EEN; end-to-end neurorrhaphy; Gap43; growth associated protein 43; MeB12; methylcobalamin; MEPs; motor end plates; MP; methylprednisolone; PGP; Protein