آشنایی با موضوع

در الکتروشیمیایی قطبی شدن غلظت بخشی از قطبش یک سلول الکترولیتی را منعکس می کند که منجر به تغییرات در غلظت الکترولیت به علت عبور جریان از طریق محل الکترود/محلول می شود. در اینجا قطبش به عنوان تغییر پتانسیل الکتروشیمیایی در سلول از مقدار متعادل آن قابل درک است. علت تغییرات غلظت (ظهور گرادیان غلظت در محلول مجاور سطح الکترود) تفاوت در میزان واکنش الکتروشیمیایی در الکترود و میزان مهاجرت یون در محلول از/به سطح است.
در این صفحه تعداد 539 مقاله تخصصی درباره قطبش غلظت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قطبش غلظت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; Computational fluid dynamics (CFD); Large eddy simulation (LES); Reverse osmosis; Concentration polarization; Vibration enhanced reverse osmosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; AEM; Anion Exchange Membrane; BWRO; Brackish Water Reverse Osmosis; CEM; Cation Exchange Membrane; CP; Concentration Polarization; ED; Electrodialysis; EDR; Electrodialysis Reversal; IEM; Ion Exchange Membrane; RO; Reverse Osmosis; SEM; Scanning Electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; AL-FS; active layer facing feed side; CECP; cake-enhanced concentration polarization; CEOP; cake-enhanced osmotic pressure; CP; concentration polarization; CTA; cellulose triacetate; DCP; dilutive concentration polarization; DI; de-ionised; DS; draw sol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; AEM; Anion-exchange membrane; CEM; Cation-exchange membrane; ChP; Chronopotentiogram; CP; Concentration polarization; EDL; Electrical double layer; EC; Electroconvection; ED; Electrodialysis; EDR; Electrodialysis reversal process; IEM; Ion-exchange membra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; AL-DS; active layer facing draw solution; AL-FS; active layer facing feed solution; CDHP; concentration-dependent hydraulic pressure; CICP; concentrative internal concentration polarization; CP; concentration polarization; CTA; cellulose triacetate membra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; CLPRO; Closed-Loop Pressure Retarded Osmosis; MED; Multi-Effect Distillation; RO; Reverse Osmosis; PRO; Pressure Retarded Osmosis; RED; Reverse Electrodialysis; DS; Draw Solution; FS; Feed Solution; CP; Concentration Polarization; DSPRO; Dual Stage Pressu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; Polymer monolith; Microchips; Protein and peptide preconcentration; Solid support; Microfluidics; Aβ; β amyloid; BSA; bovine serum albumin; CEA; carcinoembryonic antigen; CP; concentration polarization; DMF; digital microfluidics; EDL; electric double l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; Reverse osmosis membranes; Fouling; Concentration polarization; Metal oxide nanoparticles; H2O2; Mass transfer coefficients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; BL; boundary layer; BLBio; biofilm layer; CP; concentration polarization; CTA; cellulose tri-acetate; ECP; external concentration polarization; EPS; extra-cellular polymeric substances; FO; forward osmosis; ICP; internal concentration polarization; MD; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; UF; ultrafiltration; BSA; bovine serum albumin; PES; polyethersulfone; MI; magnetic induction; MSP; membrane separation processes; WO/MF; without the presence of the magnetic field; W/MF; with the presence of the magnetic field; MMCO; molar mass cut off;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبش غلظت; Membrane separator; Pd-membrane; Approximate models; Concentration polarization; Mass-transfer; Sherwood number; Numerical simulations